velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Závěrečné projekty založené roku 2012

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 128
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
695912 
FaF 
Ptáčková, Zuzana 

Studium transplacentární farmakokinetiky antiretrovirálních léčiv emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil fumarátu; interakce s lékovými efluxními transportéry
Detail výsledků
696012 
FSV 
A-SP 
Horák, Vít 

Hermeneutické perspektivy v analytické teorii jednání
Detail výsledků
696212 
LF Pl 
Čedíková, Miroslava 

Studium vybraných složek folikulární tekutiny jakožto markerů kvality oocytů a životaschopnosti embryí
Detail výsledků
699912 
LF HK 
Peterová, Eva 

Vliv růstového faktoru fibroblastů FGF-1 na expresi genů v jaterních myofibroblastech
Detail výsledků
700712 
1. LF 
Vít, Ondřej 

Expresní proteomická analýza integrálních membránových proteinů chemorezistentních lymfomů – vývoj a aplikace nové metody založené na informaci z transmembránových domén membránových proteinů
Detail výsledků
700912 
FaF 
Číhalová, Daniela 

Studium interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s lékovým efluxním transportérem ABCB1
Detail výsledků
703812 
MFF 
B-FYZ 
Nemravová, Jana Alexandra 

Vlastnosti vícenásobných hvězdných systémů
Detail výsledků
703912 
MFF 
B-FYZ 
Gorbunov, Denis 

Magnetické a jiné elektronové vlastnosti intermetalických sloučenin RFexAl12-x (R – Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu a Y, 5 ≤ x ≤ 6) s konkurenčními interakcemi
Detail výsledků
710312 
FaF 
B-CH 
Vaňásková, Barbora 

Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinkarboxylové kyseliny.
Detail výsledků
710812 
MFF 
B-MAT 
Rmoutil, Martin 

Deskriptivní vlastnosti slabých topologií
Detail výsledků
712712 
MFF 
A-INF 
Jančík, Pavel 

Techniky pro explicit state model checking
Detail výsledků
713612 
MFF 
B-FYZ 
Kosek, Tomáš 

Potlačení jetů ve srážkách PbPb na LHC
Detail výsledků
719812 
MFF 
B-FYZ 
Šťastná, Julie 

Studie fázového přechodu v polymerních roztocích a interpenetrujících sítích
Detail výsledků
723912 
LF HK 
Drastíková, Monika 

Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů 1 a 4 a estrogenového receptoru u klinicky afunkčních adenomů hypofýzy
Detail výsledků
737612 
HTF 
A-TFP 
Luptáková, Marina 

Problém byzantského ikonoklasmu (730-843): rozbor metodologických východisek a konceptů představitelů "školy Annales" ve světle teologie ikony
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|