velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2014

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 341
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
8214 
PřF 
B-BIO 
Hálová, Martina 

Prp45 a funkční spřažení transkripce a sestřihu v Saccharomyces cerevisiae
18214 
PřF 
A-TFP 
Fulínová, Eliška 

Aristotelovo pojetí místa a prostoru
20214 
2. LF 
Lokvenc, Milan 

Molekulární diagnostika a sledování minimální reziduální nemoci u maligních lymfoproliferací.
22214 
1. LF 
Kortus, Štěpán 

Vliv vápníkových oscilací na řízení hormonální sekrece z neuronů supraoptického jádra
26214 
2. LF 
Kriška, Ján 

Úloha Wnt signalizační dráhy v regeneraci ischemicky poškozené nervové tkáně
38214 
2. LF 
Zikmundová, Markéta 

Kolonizace modifikovaných nanovlákenných membrán kožními buňkami
42314 
1. LF 
Mušálková, Dita 

Vývoj a aplikace nových metod pro stanovení zešikmení inaktivace chromosomu X u žen s gonozomálně recesivními metabolickými nemocemi
44214 
1. LF 
Fíková, Alžběta 

Význam nádorového mikroprostředí v onkogenezi maligních gliomů
56214 
1. LF 
Rybová, Jitka 

Poruchy metabolismu sfingolipidů u Fabryho choroby v důsledku mutací v genu kódujícím ɑ-galaktosidasu A
66214 
PřF 
B-BIO 
Vojtěchová, Zuzana 

Integrace lidských papillomavirů v nádorech hlavy a krku a její korelace s prognózou onemocnění
76214 
KTF 
A-HE 
Meluzínová, Romana 

Čechy, Jižní Tyrolsko a Tridentské biskupství kolem roku 1400. Reflexe Krásného slohu v malířství
82214 
MFF 
B-FYZ 
Moudříková, Šárka 

Ramanova mikrospektroskopie biologických objektů
84214 
PedF 
A-PP 
Whitcroft, Ladislava 

Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českých školách
84314 
1. LF 
Vargová, Jarmila 

Mechanizmy přispívající k leukemizaci u lymfomu z plášťových buněk
86214 
FF 
A-HE 
Dvořáková, Tereza 

Misie obnovené Jednoty bratrské v jižní Africe na přelomu 18. a 19. století
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|