velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2013

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 198
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
8313 
MFF 
B-FYZ 
Kmječ, Tomáš 

Hyperjemné interakce v multiferoikách
18213 
PřF 
B-CH 
Krajíček, Jan 

Komplexní analýza výstražných a obraných látek ploštic vysokoúčinnými separačními technikami spojenými s hmotnostní detekcí
24213 
FF 
A-HE 
Soukupová, Věra 

Vnímání národnostních rozdílů ve vztahu k českým zemím během pozdního středověku – české země jako exemplum?
30213 
PřF 
B-GEO 
Růžičková, Veronika 

Biodostupnost platinových kovů z vybraných geomateriálů
36213 
FF 
A-FGM 
Rysová, Magdaléna 

Diskurzní konektory v češtině
54313 
3. LF 
Jeřábek, Pavel 

Nové možnosti tlumení opioidních abstinenčních příznaků pomocí antagonistů ghrelinového a orexinového receptoru
56413 
2. LF 
Bakardjieva - Mihaylova, Violeta 

Role genu WT1 a dalších molekulárně-biologických abnormalit u germinálních nádorů varlat
60313 
PřF 
B-GEO 
Erban Kochergina, Julija 

Geochemie a určení stáří subkontinentální litosféry Českého masivu pomocí izotopů Re-Os
892213 
PřF 
B-BIO 
Pačesová, Dominika 

Vliv dlouhodobého podávání morfinu a jeho vysazení na cirkadiánní systém potkana
894513 
PřF 
B-CH 
Ston, Martin 

Nový pulzní tlakový modulátor pro komprehenzivní plynovou chromatografii
898313 
PřF 
B-GEO 
Svoboda, Peter 

Flexibilita a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu
903113 
FaF 
B-CH 
Šesták, Vít 

Nová protinádorová léčiva odvozená od thiosemikarbazonu - LC-MS studie metabolismu a farmakokinetiky
903313 
PřF 
B-BIO 
Kuznetsov, Evgeny 

Studium struktury a funkce proteinů SUN family hrajících roli při stárnutí kvasinek.
904813 
PřF 
B-BIO 
Čermák, Vojtěch 

Přechod posttranskripčního umlčování transgenů na transkripční a role SPT6-L v RNA interferenci u rostlin
906513 
PřF 
B-GEO 
Burjak, Miroslav 

Tektonický vývoj metamorfních komplexů podél suturní zóny variského orogénu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|