velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Přijaté nové projekty 2015

 
Strana: / 24
> >|
Počet projektů: 360
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
386715 
PřF 
B-CH 
Coufal, Radek 

Dynamery na bázi ko-oligomerů s alternujícími elektronově-donorovými a akceptorovými jednotkami
275215 
1. LF 
Rodinová, Marie 

Studium dopadu deficience proteinu cox17 na energetický metabolismus
296215 
PřF 
B-GEO 
Krijt, Barbora 

Hysterese retenčních křivek
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
361115 
PřF 
Moravcová, Simona 

Úloha transkripčního faktoru STAT3 v epifýze potkana
392615 
PřF 
B-BIO 
Hahnová, Klára 

Role JAK/STAT dráhy v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
361615 
PřF 
Škrabalová, Jitka 

Studium molekulárních mechanismů cytoprotektivního působení morfinu na buňkách srdeční tkáně
309715 
PřF 
B-BIO 
Kuželová, Andrea 

Úloha genu Snf2h během vývoje a diferenciace retiny
364715 
PřF 
B-CH 
Pederzoli, Marek 

Ab initio molekulová dynamika se zahrnutím neadiabatických a spinorbitálních efektů aplikovaná na popis časově závislé fluorescence
378215 
PřF 
Vochozková, Petra 

Vyhodnotenie zápalových indikátorov v miniprasacom modeli pre Huntingtonovu chorobu
32915 
1. LF 
Novák, Jan 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis.
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
278015 
PřF 
B-CH 
Prchal, Vít 

Vývoj elektrochemických metod stanovení polutantů životního prostředí pomocí bismutových elektrod
80815 
PřF 
B-BIO 
Heřmánková, Barbora 

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v diabetické retinopatii
277815 
PřF 
B-BIO 
Sadílek, David 

Původ a evoluce zmnožených chromosomů u štěnice domácí (Cimex lectularius)
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|