velikost textu

Projekty pro rok 2015 - Přijaté nové projekty 2015

 
Strana: / 24
> >|
Počet projektů: 360
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
159315 
PedF 
A-PP 
Sigmundová, Alena 

Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh
391315 
PřF 
B-BIO 
Šrámková, Gabriela 

Genetická struktura, evoluční historie a speciační limity u přehlíženého rostlinného modelu Arabidopsis arenosa agg. testované pomocí next generation sequencing
326515 
MFF 
B-FYZ 
Matvija, Peter 

Vliv pasivace křemíkových povrchů na růst uspořádaných organických vrstev
364015 
MFF 
A-INF 
Moudřík, Josef 

Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
72415 
PedF 
A-PP 
Novotná, Aneta 

Žáci na základní anglické škole, pro něž je anglický jazyk jejich dalším jazykem
60715 
2. LF 
Koucký, Václav 

Korelace parametrů funkce plic s morfologickými změnami tracheobronchiálního stromu u dětí s chronickým plicním onemocněním.
200915 
FTVS 
A-PP 
Kalkusová, Lucie 

Souvislost programu aktivit v přírodě s rozvojem sociální koheze a vztahů ve skupinách dospívající mládeže
12415 
FSV 
A-HN 
Hofmeisterová, Karin 

Pravoslavné církve na prahu 21. století. Případ Ruska, Srbska a Řecka
338015 
FHS 
A-TFP 
Horská, Kateřina 

Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice
239715 
PedF 
A-PP 
Bartošková, Magda 

Pozitivní vliv depresivní poruchy na komplexní analytické kognitivní schopnosti
386815 
PřF 
B-GEO 
Řihošek, Jaroslav 

Vliv napěťového pole a přírodních nehomogenit na erozi pískovce v čase
315 
1. LF 
Šedivý, Petr 

MR zobrazení a MR spektroskopie pacientů s ischemií dolních končetin
177215 
MFF 
B-FYZ 
Šmilauerová, Jana 

Studium vzniku a vývoje částic fází α a ω v moderních slitinách titanu
395215 
PřF 
A-SP 
Winkler, Petr 

Role rozvojových aktérů nové dárcovské země: Příklad českých intervencí v sektoru vody a sanitace v Regionu jižních národů, národností a lidu, Etiopie
173215 
PřF 
B-BIO 
Hron, Tomáš 

Analýza interakcie vírusu s hostiteľom na modeli gammaretrovírusu Odocoileus hemionus
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|