velikost textu

Projekty pro rok 2014 - Závěrečné projekty založené roku 2012

 
Strana: / 5
> >|
Počet projektů: 68
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
629112 
FSV 
A-EK 
Hildebrandt, Barbora 

Financování mikrofinancí
Detail výsledků
631012 
MFF 
B-FYZ 
Haviar, Stanislav 

Příprava a měření vlastností tenkovrstvých a nanovláknových senzorů na bázi oxidu ceru
Detail výsledků
632212 
PřF 
B-GEO 
Čermáková, Zdeňka 

Minerální malířské pigmenty: identifikace, degradace a provenienční studie
Detail výsledků
633912 
PedF 
A-PP 
Durdilová, Lucie 

Diagnostika slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky
Detail výsledků
639012 
MFF 
A-INF 
Klyueva, Natalia 

Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky
Detail výsledků
645012 
PřF 
B-CH 
Čujová, Sabína 

Nové antimikrobiálni peptidy izolované z hmyzu a studium mechanizmu jejich účinku na biologické membrány
Detail výsledků
663512 
PedF 
A-PP 
Němec, Zbyněk 

Kvalita mezilidského vztahu jako determinant efektivity pedagogické asistence
Detail výsledků
666012 
FF 
A-SP 
Fiala, Jaroslav 

Sandinistická revoluce, studená válka a politická transformace Nikaraguy
Detail výsledků
666612 
PedF 
A-PP 
Rakoušová, Alena 

Integrované slovní úlohy jako jedna z možností rozvíjení klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy
Detail výsledků
668012 
PřF 
B-BIO 
Javorková, Eliška 

Studium migratorních a imunomodulačních schopností mezenchymálních kmenových buněk na myším modelu chemického poškození rohovkového epitelu
Detail výsledků
674312 
PřF 
B-BIO 
Dolejší, Eva 

Kinetika vazby xanomelinu na M1, M3 a M5 podtypy muskarinových receptorů
Detail výsledků
675112 
MFF 
B-FYZ 
Tkach, Ilya 

Vlastnosti slitin se strukturou γ-fáze uranu
Detail výsledků
684012 
FSV 
A-EK 
Průša, Jan 

Determinanty ekonomické efektivnosti v českých podnicích
Detail výsledků
687012 
PřF 
B-GEO 
Vondrák, Daniel 

Modelování teplotních změn v minulosti za využití stabilních izotopů kyslíku ve subfosilních zbytcích pakomárů.
Detail výsledků
690512 
FSV 
A-EK 
Votápková, Jana 

Analýza českých nemocnic: efektivita + vliv zavedení poplatků na objem poskytované lůžkové nemocniční péče
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|