velikost textu

Projekty pro rok 2014 - Závěrečné projekty založené roku 2011

 
Strana: / 9
> >|
Počet projektů: 128
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
348711 
MFF 
B-FYZ 
Ševčíková, Klára 

Studium vlivu elektronové struktury na reaktivitu systémů oxidu ceru a rhodia
Detail výsledků
349211 
PřF 
B-BIO 
Wasková, Petra 

Úloha isoforem hypoxií indukovaného faktoru HIFα a jejich regulačních proteinů v kardioprotektivním působení akutní a chronické hypoxie
Detail výsledků
349411 
FSV 
A-EK 
Levely, Ian Vandemark 

Důvěra a důvěryhodnost mezi bývalými bojovníky v severní Ugandě
Detail výsledků
349511 
PřF 
B-CH 
Franc, Martin 

Využití supramolekulárních polymerů v mikroseparačních metodách
Detail výsledků
350111 
2. LF 
B-CH 
Veisová, Dana 

Úloha BMH proteinů v regulaci enzymové aktivity kvasničné neutrální trehalasy.
Detail výsledků
350211 
FSV 
A-HE 
Dluhoš, Marek 

Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa (od "perestrojky" k dnešku)
Detail výsledků
351911 
FHS 
A-HE 
Hajdáková, Iveta 

Sociální vytváření luxusního pohostinství
Detail výsledků
353711 
MFF 
A-INF 
Lesch, Kateřina 

Detekce větné polarity v počítačovém korpusu
Detail výsledků
353811 
MFF 
B-FYZ 
Rubovič, Peter 

Závislost rekombinace iontů H3+ na rotační excitaci
Detail výsledků
354611 
PřF 
B-BIO 
Lišková, Petra 

Strukturní charakterizace SPM modulu proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis
Detail výsledků
355111 
FF 
A-HE 
Řičánková, Alena 

Proměna severočeské architektury kolem roku 1900 a její inspirační zdroje
Detail výsledků
355411 
MFF 
B-FYZ 
Minárik, Peter 

Efekt mikroštruktúry na mechanické a korózne vlastnosti a na biokompatibilitu horčíkových zliatin určených k použitiu v medicíne
Detail výsledků
355511 
PřF 
B-BIO 
Rozkošná Knitlová, Markéta 

Paleobiogeografie a evoluční dynamika myšic rodu Apodemus (Rodentia, Muridae) v mladším kenozoiku střední Evropy.
Detail výsledků
355911 
PřF 
B-GEO 
Frélichová, Jana 

Regionální změny ve využití krajiny a jejich vliv na ekosystémové služby: analýza vývoje a formulace prognóz
Detail výsledků
356411 
PřF 
B-CH 
Vozka, Jiří 

Nové chirální stacionární fáze na bázi derivatizovaných cyklofruktanů, jejich charakterizace a aplikační možnosti
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|