velikost textu

Projekty pro rok 2014 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2013

 
Strana: / 21
> >|
Počet projektů: 303
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
266213 
2. LF 
Jíchová, Šárka 

Úloha intrarenální aktivity 20-hydroxyeikosatetraenové kyseliny v regulaci renálních funkcí a patofyziologii angiotenzin II-dependentní formy hypertenze
268213 
HTF 
A-TFP 
Léblová, Marta 

Pražská arcidiecéze ve víru společenských, kulturních, politických a církevních událostí v letech 1848 až 1885
270513 
2. LF 
Vocetková, Karolína 

Příprava nano- a mikrosystémů pro řízené dodávání bioaktivních látek v léčbě vitiliga
274213 
PřF 
B-GEO 
Kozáková, Jana 

Zdroje intermodální frakce atmosférického aerosolu
282213 
PřF 
B-GEO 
Rott, Josef 

Formulace křížové anizotropie tuhosti jílovitých zemin v oboru malých přetvoření a implementace do hypoplastického konstitučního modelu.
304313 
LF HK 
Suchánková Kleplová, Tereza 

Diferenciace kmenových buněk zubní pulpy dočasných zubů
312213 
PřF 
B-BIO 
Diblíková, Lucie 

Strnadí nářečí a občanská věda: od globální invaze po individuální teritoria
318413 
FF 
A-HE 
Baránek, Daniel 

Emancipační židovská společenství na Moravě a ve Slezsku
320313 
MFF 
B-FYZ 
Aulická, Marie 

Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
320613 
FF 
A-HE 
Matys, Anna 

Antická řecká keramika ve sbírkách českých a moravských zámcích, galeriích a muzeí
320713 
PřF 
B-BIO 
Stejskalová, Eva 

Počáteční fáze formování sestřihového aparátu
320813 
MFF 
B-FYZ 
Berta, Peter 

Zkoumání top kvarků pomocí aparatury ATLAS
324413 
FF 
A-SP 
Krulichová, Eva 

Specifika delikvence mládeže: komparativní analýza výskytu, příčin a možností prevence delikventního chování mládeže
360213 
2. LF 
Hoňková, Lenka 

Mechanismy a znaky přestavby dýchacích cest u průduškového astmatu a jiných obstruktivních respiračních onemocnění.
364313 
PF 
A-TFP 
Beranová, Andrea 

Komparativní analýza právní úpravy adhezního řízení z hlediska práva mezinárodního, evropského a vybraných zahraničních právních řádů (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko)
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|