velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Závěrečné projekty založené roku 2011

 
Strana: / 5
> >|
Počet projektů: 68
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
415211 
MFF 
B-FYZ 
Papřok, Richard 

Numerické kódy ve fyzice plazmatu tokamaku
Detail výsledků
416311 
MFF 
B-FYZ 
Olšina, Jan 

Efekty korelace lázňových stupňů volnosti v nelineární vícedimenzionální optické spektroskopii
Detail výsledků
416411 
PřF 
B-BIO 
Vendl, Tomáš 

Biologie, morfologie a fylogeneze vybraných skupin zlatohlávkovitých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae)
Detail výsledků
422311 
PF 
A-TFP 
Kohout, David 

Aplikace norem mezinárodního práva trestního v rámci národních soudních procesů s nacistickými zločinci v 60. letech 20. století
Detail výsledků
424411 
MFF 
B-FYZ 
Kubátová, Brankica 

Vliv clumpingu na rychlost ztráty hmoty hvězd
Detail výsledků
430711 
MFF 
A-INF 
Galgonek, Jakub 

Využití metrických a nemetrických indexačních metod ve výpočetní proteomice
Detail výsledků
432011 
FF 
A-FGM 
Šebek, Josef 

Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace. Sborník studií
Detail výsledků
432911 
MFF 
B-FYZ 
Maierová, Petra 

Rozšíření FE softwaru Elmer pro modelování geologicko-geofyzikálních procesů a jeho aplikace na variský vývoj Českého masívu a na slapovou deformaci ledových měsíců planet
Detail výsledků
436111 
MFF 
B-FYZ 
Černá, Silvie 

Krystalová struktura a magnetismus sloučenin U2T2X-H a RE2T2X-H
Detail výsledků
437211 
MFF 
B-MAT 
Glivický, Petr 

Reprezentační a deskriptivní analýza aritmetických struktur a teorií
Detail výsledků
437911 
PřF 
Rezková Řezníčková, Leona 

Mechanismy zodpovědné za změnu biologických a fenotypových vlastností leukemických buněk během léčby dětské akutní leukémie
Detail výsledků
439911 
PřF 
B-GEO 
Součková, Jana 

Rozpoznání sněhové pokrývky z radarových dat v lesních porostech ČR
Detail výsledků
442811 
PF 
A-TFP 
Kostohryz, Milan 

Anonymita společníka obchodní společnosti a její zneužívání
Detail výsledků
443211 
PřF 
B-BIO 
Brož, Antonín 

Adheze, růst a diferenciace osteoblastů na povrchu biokompatibilních nanomateriálů
Detail výsledků
444311 
LF HK 
Kalfeřt, David 

Analýza vybraných prognostických a prediktivních markerů u karcinomů orofaryngu a hrtanu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|