velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Závěrečné projekty založené roku 2010

 
Strana: / 8
> >|
Počet projektů: 118
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
710 
PřF 
B-CH 
Křížek, Tomáš 

Vývoj účinných a citlivých elektromigračních metod pro stanovení substrátů a produktů glykosidas
Detail výsledků
1310 
PřF 
B-BIO 
Janoštiak, Radoslav 

Biologický význam tyrozínové fosforylace v SH3 doméně proteinu CAS
Detail výsledků
1610 
FSV 
A-EK 
Janský, Petr 

Poskytují nově rozvinuté země rozvojovou pomoc efektivněji?
Detail výsledků
3110 
MFF 
A-INF 
Knap, Tomáš 

Projekt Carlos - Architektura pro zajištění důvěryhodnosti dat
Detail výsledků
6010 
FHS 
A-PP 
Martinec Nováková, Lenka 

Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílů v čichu u dětí a sociální důsledky kongenitální anosmie
Detail výsledků
15710 
2. LF 
Slámová, Lucie 

Liniová plasticita leukemických buněk
Detail výsledků
17010 
2. LF 
Kudr, Martin 

Iktální SPECT v diagnostice pacientů s epilepsií na podkladě fokální kortikální dysplázie
Detail výsledků
18110 
PřF 
B-BIO 
Bruštíková, Kateřina 

Vývoj a charakteristika inhibitoru dráhy mikroRNA
Detail výsledků
19010 
PřF 
B-BIO 
Wasková, Petra 

Úloha mitochondriální kreatinkinázy a hexokinázy v mechanismech kardioprotektivního působení chronické hypoxie.
Detail výsledků
19310 
PřF 
B-CH 
Holub, Jan 

Koordinační sloučeniny pro využití v nukleární medicíně
Detail výsledků
20310 
PřF 
B-GEO 
Brůna, Josef 

Využití satelitních snímků s vysokým rozlišením pro modelování šíření dřevin
Detail výsledků
20410 
1. LF 
Stollinová Šromová, Lucie 

Molekulární mechanizmus funkce dipeptidylpeptidázy-IV v onkogenezi maligních gliomů
Detail výsledků
21210 
PřF 
B-CH 
Bursová, Miroslava 

Vývoj nové rychlé mikroextrakční techniky pro účely plynové chromatografie
Detail výsledků
22810 
2. LF 
Mikulášková, Marta 

Zavedení nové neinvazivní metody pro určení fáze cirkadiánních hodin člověka a ověření možnosti jejího použití v klinické praxi.
Detail výsledků
23010 
2. LF 
Nováková, Michaela 

Imunologická charakteristika myelodysplastického syndromu a aplastické anémie v dětském věku
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|