velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2012

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 282
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
630112 
PřF 
B-BIO 
Horčičková, Eva 

Volně žijící kopytníci a jejich vliv na vegetaci v opuštěné krajině
514312 
FSV 
A-FGM 
Kyjonková, Petra 

Dynamika nových médií na základě ekonomické teorie firmy
710812 
MFF 
B-MAT 
Rmoutil, Martin 

Deskriptivní vlastnosti slabých topologií
659812 
FSV 
A-FGM 
Lysoňková, Lenka 

Propaganda ve fotografickém zpravodajství protektorátního tisku
504112 
PřF 
B-GEO 
Bukovská, Zita 

Lokalizace deformace v anizotropních systémech
618812 
PřF 
B-BIO 
Dostálová, Pavla 

Identifikace a charakterizace variant estrogenních receptorů v testes a spermiích
578212 
MFF 
B-FYZ 
Pazderková, Markéta 

Strukturní markery amidové a disulfidové skupiny ve spektrech Ramanovy optické aktivity
623312 
1. LF 
Škrha, Jan 

Nové biomarkery cévních změn u diabetu 1. a 2. typu
651112 
PřF 
B-BIO 
Priehodová, Edita 

Laktázová persistence a její asociace k subsistenční strategii: příspěvek k populační historii afrického sahelu
534212 
1. LF 
Zikmund, Tomáš 

Identifikace mechanizmů regulujících časný vývoj lymfocytů v myším modelu genové delece ISWI ATPázy Smarca5 (Snf2h)
633912 
PedF 
A-PP 
Durdilová, Lucie 

Diagnostika slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky
626012 
2. LF 
Míčková, Andrea 

Příprava disperzních injikovatelných porézních nano-mikro systémů pro řízené uvolňování bioaktivních látek.
685212 
PřF 
B-BIO 
Sohrabi, Yahya 

Analýza exprese genů a viscerální patologie u rekombinantního kongenního kmene CcS-9 po infekci Leishmania tropica
604012 
FSV 
A-SP 
Ptáčková, Kateřina 

Poradní orgány a konzultační procedury jako nástroje vládnutí v ČR
684012 
FSV 
A-EK 
Průša, Jan 

Determinanty ekonomické efektivnosti v českých podnicích
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|