velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2012

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 282
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
691412 
MFF 
B-FYZ 
Klener, Jakub 

UV rezonanční Ramanův rozptyl nukleových kyselin
691712 
KTF 
A-HE 
Scholz, Stefan 

Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích
693912 
PF 
A-TFP 
Tejnská, Katarína 

Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem
694512 
FSV 
A-SP 
Cidlinská, Kateřina 

Proč mladí lidé opouštějí českou vědu?
694712 
PF 
A-TFP 
Bartošek, Jan 

Současnost a budoucnost ekonomických přístupů k právu ve střední Evropě: Hledání adekvátního paradigmatu "Law & Economics" s ohledem na podmínky České republiky, recentní vývoj metodologie a nové oblasti zkoumání ekonomických přístupů k právu
694912 
MFF 
B-MAT 
Havrdová, Nikola 

Matematické modelování nenewtonovských tekutin
695512 
PřF 
A-PP 
Třebický, Vít 

Vztah percepce mužského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci muže proti muži
695612 
MFF 
B-MAT 
Papež, Jan 

Vliv algebraické chyby na celkovou chybu v numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic
695912 
FaF 
Ptáčková, Zuzana 

Studium transplacentární farmakokinetiky antiretrovirálních léčiv emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil fumarátu; interakce s lékovými efluxními transportéry
696012 
FSV 
A-SP 
Horák, Vít 

Hermeneutické perspektivy v analytické teorii jednání
696212 
LF Pl 
Čedíková, Miroslava 

Studium vybraných složek folikulární tekutiny jakožto markerů kvality oocytů a životaschopnosti embryí
696312 
FHS 
A-SP 
Dvořáková, Tereza 

Kdo si je zaslouží? Peníze, morálka, etnicita a český sociální systém
699912 
LF HK 
Peterová, Eva 

Vliv růstového faktoru fibroblastů FGF-1 na expresi genů v jaterních myofibroblastech
700712 
1. LF 
Vít, Ondřej 

Expresní proteomická analýza integrálních membránových proteinů chemorezistentních lymfomů – vývoj a aplikace nové metody založené na informaci z transmembránových domén membránových proteinů
700912 
FaF 
Číhalová, Daniela 

Studium interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s lékovým efluxním transportérem ABCB1
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|