velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2012

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 282
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
638512 
1. LF 
Ondrušková, Nina 

Studium biochemické a molekulární podstaty poruch biosyntézy glykoproteinů
667612 
1. LF 
B-BIO 
Křížová, Jana 

Mitochondriální biogeneze ve fetálním až časně postnatálním období na modelu Rattus norvegicus
610612 
PřF 
Hahnová, Klára 

Úloha adrenergní signalizace v adaptivním mechanismu kardioprotekce vyvolané chronickou hypoxií
521212 
PřF 
B-BIO 
Mašek, Jan 

Role transkripčních faktorů Tcf3/4 při derivaci a následné diferenciaci IPSc
558312 
PřF 
B-BIO 
Antošová, Barbora 

Úloha transkripčních faktorů Meis ve vývoji oční čočky
666612 
PedF 
A-PP 
Rakoušová, Alena 

Integrované slovní úlohy jako jedna z možností rozvíjení klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy
612612 
PřF 
B-BIO 
Tůmová, Lenka 

Brassinosteroidy jako regulátory změn na buněčné úrovni při odezvě rostlin na nedostatek vody
675312 
PřF 
B-BIO 
Sloviak, Michal 

Eko-etologické faktory sociality a párovacieho systému u netopiera veľkého (Myotis myotis).
575312 
PřF 
B-BIO 
Starcová, Magda 

Populační struktura vybraných druhů rejskovitých (Soricidae) na území Střední Evropy
640712 
PřF 
B-CH 
Indra, Radek 

Identifikace cytochromů P450 metabolizujících karcinogenní benzo[a]pyren in vitro a in vivo
635712 
PřF 
B-CH 
Groh, Tomáš 

Mechanismus zvýšené účinnosti inhibitorů HDAC v hypoxii
567112 
FaF 
B-CH 
Mikušek, Jiří 

Nové typy chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidu vasicinonu
579412 
1. LF 
Nikolai, Tomáš 

Neuropsychologické abnormity a osobnostní profily u pacientů s fokální dystonií
687012 
PřF 
B-GEO 
Vondrák, Daniel 

Modelování teplotních změn v minulosti za využití stabilních izotopů kyslíku ve subfosilních zbytcích pakomárů.
637712 
3. LF 
Matějka, Roman 

Autonomní bioreaktor pro kultivaci buněčných a tkáňových kultur in vitro
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|