velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2011

 
Strana: / 12
> >|
Počet projektů: 172
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
414311 
PřF 
B-GEO 
Šulák, Miroslav 

Stavová rovnice rozpuštěných látek ve vodných roztocích za vysokých teplot a tlaků: Význam pro fluidní transport v subdukčních zónách a kolizních orogenech
415711 
PřF 
B-BIO 
Kačmar, Martin 

Změny složení stromového patra v lesích Českého Švýcarska za posledních 200 letech na základě srovnání palynologických a historických lesnických dat
417811 
PřF 
B-BIO 
Procházková, Anna 

Evoluční trendy v rodu Cleistocactus (Cactaceae)
418411 
PřF 
B-BIO 
Čertner, Martin 

Procesy řídící sympatrickou koexistenci di- a tetraploidního cytotypu v primární kontaktní zóně chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.)
418811 
PřF 
B-BIO 
Alán, Lukáš 

Úloha remodelace mitochondriálních nukleoidů při snižování heteroplazmie mtDNA
419011 
HTF 
A-TFP 
Vik, Dalibor Jiří 

Otázka po člověku u Emmanuela Lévinase
419111 
FSV 
A-EK 
Slabá, Monika 

Vývoj cen a cenotvorba na českém plynárenském trhu v důsledku liberalizace evropské energetiky
420411 
3. LF 
Bartoška, Radek 

Význam uspořádání anatomických struktur proximálního femuru pro intramedulární a extramedulární fixaci trochanterických zlomenin
421511 
MFF 
A-INF 
Patáková, Zuzana 

Algebraické a topologické metody ve výpočetní geometrii
422211 
MFF 
B-FYZ 
Šmilauerová, Jana 

Studium fázových transformací moderní slitiny β titanu
422611 
MFF 
A-INF 
Novák, Michal 

Využití koreference ve strojovém překladu
425311 
PřF 
B-BIO 
Wiedermannová, Jana 

Torpédový model terminace transkripce u bakterií
425911 
PřF 
B-GEO 
Smolíková, Jana 

Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty)
426111 
PřF 
B-BIO 
Hlaváčová, Jana 

Vývoj kožní a viscerální leishmaniózy působené druhem Leishmania infantum ve flebotomech a myších
426211 
PřF 
B-BIO 
Krutáková, Helena 

Biodiverzita hmyzích trypanosomatid
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|