velikost textu

Projekty pro rok 2012 - Závěrečné projekty založené roku 2010

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 76
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
70310 
3. LF 
C-LEK 
Moravec, Martin 

Vliv změn aktivity Wnt dráhy na intracelulární metabolismus glukokortikoidů a jejich metabolismus v kolorektálním karcinomu
Detail výsledků
75510 
PedF 
A-PP 
Gerlichová, Markéta 

"Zkoumání vlivu muzikoterapie při neurorehabilitaci a pedagogické rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života."
Detail výsledků
77310 
KTF 
A-TFP 
Jäger, Pavel 

Biblista prof. Jan Nepomuk Hejčl (1868-1935)
Detail výsledků
80810 
PřF 
B-BIO 
Petrušková, Veronika 

Exprese a funkce nukleofosminu (B23) během časného embryonálního vývoje skotu
Detail výsledků
82610 
PřF 
B-CH 
Žůrková, Markéta 

Vliv lokalizace vybraných chromoforů v souborech Ag nanočástic na povrchové a resonanční zesílení jejich Ramanova rozptylu
Detail výsledků
82710 
PřF 
B-BIO 
Krtková, Jana 

Role +TIP proteinů v dynamice mikrotubulů, růstu a vývoji rostlinných buněk
Detail výsledků
84010 
2. LF 
Dušátková, Petra 

Haplotypová analýza a průkaz původu vybraných mutací u českých rodin s diabetem typu MODY
Detail výsledků
85410 
FF 
A-FGM 
Januška, Jiří 

Dějiny české jazykovědné hungaristiky
Detail výsledků
88010 
1. LF 
Kubačák, Martin 

Infračervené měření akomodace a vergence
Detail výsledků
89710 
PřF 
B-CH 
Daňhel, Aleš 

Vývoj elektrochemických detektorů využívajících monokrystal stříbrného amalgamu jako pracovní elektrodu
Detail výsledků
92010 
PřF 
B-CH 
Zavázalová, Jaroslava 

Nové možnosti elektrochemické detekce genotoxických aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v průtokových metodách
Detail výsledků
126810 
PřF 
B-BIO 
Štěpánek, Luděk 

Zavedení mikroskopických metod pro 3D analýzu kvasinkové kolonie
Detail výsledků
130810 
FF 
A-FGM 
Borovička, Lukáš 

Světový názor - historie jednoho pojmu
Detail výsledků
131110 
KTF 
A-TFP 
Klobušický, Jan 

Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské tradici a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku
Detail výsledků
132410 
PřF 
B-BIO 
Kaufnerová, Veronika 

Evoluce a taxonomie zelených řas čeledi Scenedesmaceae
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|