velikost textu

Projekty pro rok 2012 - Závěrečné projekty založené roku 2010

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 76
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
7310 
1. LF 
Hnízda, Aleš 

Analýza konformačních vlastností mutantů cystathionin-β-synthasy
Detail výsledků
153310 
PřF 
B-BIO 
Novotný, Ivan 

Cajalovo tělísko jako kontrolní faktor v procesu formování sestřihových snRNP komplexů
Detail výsledků
97110 
2. LF 
Plencner, Martin 

Biotechnologická příprava funcionalizované síťky vhodné k osázení mezenchymálními kmenovými buňkami pro operativní řešení incizionální kýly
Detail výsledků
52410 
MFF 
B-MAT 
Cibulka, Josef 

Kombinatorická geometrie v euklidovských prostorech
Detail výsledků
96610 
2. LF 
Míčková, Andrea 

Příprava nanosystémů pro enkapsulaci a řízené uvolňování proliferačních a diferenciačních faktorů.
Detail výsledků
22310 
MFF 
B-FYZ 
Barchuk, Mykhailo 

Studium dislokací v relaxovaných heteroepitaxních vrstvách GaN metodami RTG rozptylu
Detail výsledků
164510 
MFF 
B-FYZ 
Artemenko, Anna 

Depozice plazmových polymerů majících vysokou koncentraci amino skupin a studium jejich vlastností souvisejících s biolékařskými aplikacemi
Detail výsledků
88010 
1. LF 
Kubačák, Martin 

Infračervené měření akomodace a vergence
Detail výsledků
6210 
PřF 
B-GEO 
Schlöglová, Kateřina 

Chovaní hluboce zanořených felsických hornin během kontinentální kolize
Detail výsledků
44710 
FF 
A-HN 
Hřebíková, Jana 

Recepce díla Bohuslava Martinů v německy mluvících zemích v období mezi dvěma světovými válkami.
Detail výsledků
147610 
PřF 
B-BIO 
Javůrková, Veronika 

Vliv antimikrobiálních proteinů bílku a částečné inkubace na reprodukční úspěšnost prekociálních druhů ptáků
Detail výsledků
18410 
PřF 
B-BIO 
Hruška-Plocháň, Marián 

Úloha UCH-L1 v Huntingtonovej chorobe
Detail výsledků
151210 
PřF 
B-BIO 
Syrůčková, Alena 

Hybridní původ bobrů ve střední Evropě a míra jejich genetické variability vzhledem k refugiálním populacím
Detail výsledků
52910 
FF 
A-FGM 
Gramelová, Lucie 

Arumunština - jazyk a texty
Detail výsledků
150110 
MFF 
B-MAT 
Kotík, Lukáš 

Statistická hloubka dat a její aplikace v prostorech vyšších dimenzí
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|