velikost textu

Projekty pro rok 2012 - Závěrečné projekty založené roku 2010

 
Strana: / 6
> >|
Počet projektů: 76
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
151810 
PřF 
B-GEO 
Hübst, Zdeněk 

Rekonstrukce p-T-X vývoje paleohydrotermálních systémů v blanické brázdě
Detail výsledků
80810 
PřF 
B-BIO 
Petrušková, Veronika 

Exprese a funkce nukleofosminu (B23) během časného embryonálního vývoje skotu
Detail výsledků
18410 
PřF 
B-BIO 
Hruška-Plocháň, Marián 

Úloha UCH-L1 v Huntingtonovej chorobe
Detail výsledků
89710 
PřF 
B-CH 
Daňhel, Aleš 

Vývoj elektrochemických detektorů využívajících monokrystal stříbrného amalgamu jako pracovní elektrodu
Detail výsledků
82610 
PřF 
B-CH 
Žůrková, Markéta 

Vliv lokalizace vybraných chromoforů v souborech Ag nanočástic na povrchové a resonanční zesílení jejich Ramanova rozptylu
Detail výsledků
25410 
PřF 
Hock, Miroslav 

Regulace iontového transportu u myší s indukovaným střevním zánětem
Detail výsledků
20210 
PřF 
B-BIO 
Pospíchalová, Vendula 

Vzájemné působení HIC1 a APC, dvou nádorových supresorů v signální dráze Wnt
Detail výsledků
114010 
FF 
A-FGM 
Sakamoto, Namiko 

Výuka využití angličtiny v japonských společnostech
Detail výsledků
70310 
3. LF 
C-LEK 
Moravec, Martin 

Vliv změn aktivity Wnt dráhy na intracelulární metabolismus glukokortikoidů a jejich metabolismus v kolorektálním karcinomu
Detail výsledků
57010 
FHS 
A-PP 
Kohoutová, Dagmar 

Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty
Detail výsledků
96910 
FF 
A-HN 
Radovanovič, Dušan 

Komparace proměn sociálních elit ve Velké Británii a v Německu v první polovině 20. století
Detail výsledků
38910 
FF 
A-HN 
Doležal, Jakub 

Německo-německé vztahy v letech 1982 – 1989 v kontextu československé a evropské politiky
Detail výsledků
146610 
FHS 
B-GEO 
Krkoška Lorencová, Eliška 

Environmentální bezpečnost: Kritické ekosystémové služby z hlediska změny klimatu v České republice
Detail výsledků
150110 
MFF 
B-MAT 
Kotík, Lukáš 

Statistická hloubka dat a její aplikace v prostorech vyšších dimenzí
Detail výsledků
75510 
PedF 
A-PP 
Gerlichová, Markéta 

"Zkoumání vlivu muzikoterapie při neurorehabilitaci a pedagogické rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života."
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|