velikost textu

Projekty pro rok 2012 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2011

 
Strana: / 18
> >|
Počet projektů: 269
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
299511 
FaF 
C-LEK 
Potůčková, Eliška 

Syntéza a studium antiproliferačních účinků nových aroylhydrazonových chelátorů železa
299611 
PřF 
B-BIO 
Dušková, Michala 

Biochemická a molekulární podstata specifických vlastností nekonvenčních osmotolerantních kvasinek
299911 
1. LF 
C-LEK 
Nosková, Lenka 

Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy (NCL4).
300811 
FaF 
Zemánková, Lenka 

Sledování vlivu cholesterolu a atorvastatinu na expresi a aktivaci endoglin/Smad dependentní kaskády u endoteliálních a makrofágových buněčných linií.
300911 
FaF 
Rathouská, Jana 

Studium významu endoglin/Smad signalizační kaskády v různých fázích aterogeneze a po podávání statinů
301011 
FF 
A-HE 
Šiklová, Lucie 

Poslední obrazy
301311 
MFF 
B-FYZ 
Ryabov, Artem 

Stochastická dynamika a energetika interagujících částic
301711 
PřF 
B-BIO 
Pánek, Tomáš 

Diverzita a možný vícenásobný vznik anaerobního způsobu života v rodu Andalucia (Excavata: Jakobida)
303411 
PřF 
B-GEO 
Holeček, Jakub 

Svrchnokarbonská zkřemenělá dřeva západní části kladensko-rakovnické pánve: Systematika a paleoprostředí
303511 
PedF 
A-PP 
Semerádová, Eva 

Tvorba úloh experty
304911 
PřF 
B-BIO 
Šebková, Nataša 

Molekulární mechanismy primární vazby spermie na zona pellucida vajíčka související s integritou akrozómu za použití transgenního kmene myši C57Bl/6.
306011 
MFF 
A-INF 
Dvořák, Filip 

Plánování pro problémy reálného světa
307311 
2. LF 
Vilimovská Dědečková, Klára 

Identifikace genů specifických pro český epidemický kmen Burkholderia cenocepacia
309011 
PřF 
B-GEO 
Žáčková, Pavla 

Stratigrafie svrchního pleistocénu ve střední Evropě v limnickém záznamu lokality Šúr (západní Slovensko)
309211 
PřF 
B-BIO 
Nerandžič, Vladimír 

Modulace synaptického přenosu nociceptivní informace
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|