velikost textu

Projekty pro rok 2012 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2010

 
Strana: / 11
> >|
Počet projektů: 162
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
69810 
1. LF 
C-LEK 
Malíčková, Karin 

Individuální monitoring hladin infliximabu a protilátek proti infliximabu a adalimumabu v průběhu biologické léčby nemocných s idiopatickými střevními záněty
71710 
FaF 
Navrátilová, Hana 

Charakterizace nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy a její role v metabolismu xenobiotik
73610 
PřF 
B-BIO 
Štěpánová, Kateřina 

Fenotypizace γδ T lymfocytů u prasat
73910 
MFF 
B-FYZ 
Ondič, Lukáš 

Časově rozlišená spektroskopie optického zisku v křemíkových nanostrukturách.
74010 
FF 
A-HE 
Dědovský, Daniel 

Názvosloví českých lidových krojů. Vývoj a evropské kontexty.
75910 
FF 
A-TFP 
Puc, Jan 

Fenomenologické teorie tělesnosti a vtěleného subjektu
76310 
FSV 
A-SP 
Trusinová, Romana 

Ageismus jako střet generací: Stereotypizace a autostereotypizace věkových skupin
76810 
FSV 
A-EK 
Havránek, Tomáš 

Rozvoj a aplikace meta-analytických metod v ekonomii
78810 
PřF 
B-BIO 
Veselská, Tereza 

Rod Geosmithia (Ascomycota: Hypocreales) jako model pro studium evoluční ekologie hub asociovaných s podkorním hmyzem
79510 
FF 
A-FGM 
Tučková, Lucie 

Monografie Suzanne Renaudové
80010 
MFF 
B-FYZ 
Zimmermann, Petr 

Studium adsorpce organických molekul na površích křemíku pomocí STM/STS
81410 
MFF 
B-FYZ 
Šoltésová, Mária 

Studium struktury a dynamiky vodíkově vázaných klastrů v kapaline
82210 
1. LF 
C-LEK 
Zikmund, Tomáš 

Studium role Cebpa a Cbfb v průběhu leukemické diferenciace
84810 
FSV 
A-HE 
Vojta, Tomáš 

Rozporuplná paměť. Polsko-židovské vztahy v době druhé světové války
85210 
1. LF 
Škopek, Petr 

Stanovení exprese galaninového receptoru v neurohypofýze a některých oblastech mozku
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|