velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Závěrečné projekty založené roku 2010

 
Strana: / 3
> >|
Počet projektů: 38
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
123310 
FHS 
A-EK 
Píša, Vítězslav 

Ekonomické dopady podpory biopaliv v České republice
Detail výsledků
124710 
PřF 
B-BIO 
Slyšková, Jana 

Sledování DNA reparační kapacity ve vztahu ke vzniku kolorektálního karcinomu a k jeho léčbě. Molekulárně epidemiologická studie.
Detail výsledků
129510 
PřF 
B-BIO 
Musilová, Zuzana 

Fylogeografie afrických cichlid rodu Serranochromis a Tilapia: bílé místo na biogeografické mapě Angoly.
Detail výsledků
139910 
PřF 
B-BIO 
Moravcová, Adéla 

Morfologická a ekologická variabilita dvou problematických druhů penátních rozsivek (Bacillariophyta)
Detail výsledků
144510 
FF 
A-FGM 
Škodová, Markéta 

Konverzační analýza rozhovorů novinářů s veřejně činnými osobami
Detail výsledků
154610 
MFF 
B-FYZ 
Pospíšil, Jiří 

Koexistence supravodivosti a feromagnetismu na uranových sloučeninách.
Detail výsledků
158010 
MFF 
A-INF 
Straková, Jana 

Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu
Detail výsledků
170710 
MFF 
B-FYZ 
Kovaľ, Tomáš 

Charakterizace, krystalizace a předběžná strukturní analýza rajčatové nukleázy TBN1
Detail výsledků
174310 
MFF 
A-INF 
Bílý, Tomáš 

Matematické a výpočetní modely vzniku a vývoje tvarů buněk v závislosti na dynamice mikroprostředí
Detail výsledků
176210 
MFF 
B-FYZ 
Šťástka, Jindřich 

Výskyt vodní páry ve spodní stratosféře a jeho souvislost s aktivitou konvektivních bouří
Detail výsledků
7610 
MFF 
B-FYZ 
Čechal, Tomáš 

Rtg rozptyl na kvantových tečkách v magnetických polovodičích
Detail výsledků
12810 
MFF 
B-MAT 
Hasnedlová, Jaroslava 

Metoda konečných prvků pro řešení smíšených problemů mechaniky tekutin a strukturální mechaniky
Detail výsledků
15010 
MFF 
B-FYZ 
Karhan, Pavel 

Horní mez difúzního toku UHE tau neutrin z Observatoře Pierra Augera
Detail výsledků
21610 
PřF 
B-BIO 
Pánek, Tomáš 

Ultrastrukturní a molekulární charakterizace nové hluboké linie eukaryot, izolátu PC4am
Detail výsledků
24810 
PřF 
B-BIO 
Céza, Vít 

Diverzita a fylogenetická pozice volně žijících trichomonád
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50
  > >|