velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Závěrečné projekty založené roku 2009

 
Strana: / 7
> >|
Počet projektů: 95
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
3209 
1. LF 
Habara, Peter 

Nový marker aktivity glomerulonefritid: Podocalyxin pozitivní elementy
Detail výsledků
6409 
PřF 
C-LEK 
Drastichová, Zdeňka 

Identifikace a charakterizace signálních komplexů zapojených při přenosu informace přes plasmatickou membránu prostřednictvím thyroliberinového receptoru
Detail výsledků
7709 
1. LF 
Mikulová, Veronika 

Cirkulující nádorové buňky: Nový prognostický faktor u pacientek s karcinomem prsu ?
Detail výsledků
10509 
FF 
A-HE 
Kminiak, Tomáš 

Analýza vzájomných vzťahov Nixonovej administratívy a Brandtovej vlády, 1969-1974
Detail výsledků
11109 
PřF 
B-BIO 
Vinopal, Stanislav 

Analýza tkáňově specifické exprese a funkce savčího gama-tubulinu 2
Detail výsledků
11809 
FaF 
B-CH 
Novotná, Eva 

Vysoce účinná potenciání antituberkulotika o novém mechanismu účinku
Detail výsledků
13209 
FSV 
A-EK 
Tsharakyan, Ashot 

Teoretická a empirická analýza vývoje trhu bydlení v USA
Detail výsledků
13309 
PřF 
B-GEO 
Králová, Magdalena 

Využití distančních podkladů při hodnocení hydromorfologického stavu vodních toků
Detail výsledků
15809 
FSV 
A-EK 
Aslanidi, Olga 

Dolarizace a kurzové intervence v Gruzii
Detail výsledků
15909 
FF 
A-HE 
Majlátová, Lucia 

Stav bilaterálního vnímání a kontaktů Československa a států Střední Ameriky (Guatemala, Honduras, Kostarika, Nicaragua, Salvador) a vytváření vzájemného obrazu mezi veřejností v období poslední fáze existence Československa (po r. 1968).
Detail výsledků
16509 
FF 
A-SP 
Černý, Karel 

Politické probuzení islámu. Ke kořenům vzestupu islamistických hnutí a radikalizace Blízkého východu.
Detail výsledků
16909 
FF 
A-SP 
Bartoš, František 

Narcismus a partnerské násilí u mladých lidí
Detail výsledků
19109 
2. LF 
Ratajová, Eva 

Rozdílný expresní profil JAK2 V617F pozitivních klonálních hematologických onemocnění s odlišným fenotypem
Detail výsledků
19309 
PřF 
B-CH 
Mrázek, Hynek 

Úloha proteinové glykosylace při skládání proteinů a proteinových komplexů
Detail výsledků
20209 
FF 
A-HE 
Čtvrtník, Mikuláš 

Kalistovy "duchové dějiny" a tradice německé Geistesgeschichte
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|