velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Závěrečné projekty založené roku 2009

 
Strana: / 7
> >|
Počet projektů: 95
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
68409 
1. LF 
Comba, Lukáš 

Přínos nových typů adhezivních systémů při opravách kompozitních výplní s různou povrchovou úpravou.
Detail výsledků
77509 
FSV 
A-HN 
Vávrová, Terezie 

Koncepce vyrovnání se s minulostí v pojetí Gauckova úřadu
Detail výsledků
60609 
MFF 
B-FYZ 
Kalousová, Klára 

Studium vnitřní dynamiky Marsu na základě topografie a gravitačního pole
Detail výsledků
21809 
MFF 
A-INF 
Kadlec, Rudolf 

Výpočetní modely episodické paměti
Detail výsledků
92309 
FTVS 
A-PP 
Tichý, Pavel 

Reedukace vývojové poruchy motoriky
Detail výsledků
91509 
MFF 
B-FYZ 
Krejčiřík, Vojtěch 

Produkce hyperjader iniciovaná kaonem
Detail výsledků
120009 
MFF 
A-INF 
Bejček, Eduard 

Obohacování a rozvoj lexikografických zdrojů
Detail výsledků
51309 
FF 
A-FGM 
Vařeková, Jarmila 

Slovesný vid ve staré řečtině a v současné češtině (kontrastivní přístup)
Detail výsledků
19309 
PřF 
B-CH 
Mrázek, Hynek 

Úloha proteinové glykosylace při skládání proteinů a proteinových komplexů
Detail výsledků
135909 
MFF 
B-FYZ 
Šopík, Břetislav 

Vliv přímesi na kritickou teplotu supravodivého přechodu bórem dopovaného diamantu
Detail výsledků
13209 
FSV 
A-EK 
Tsharakyan, Ashot 

Teoretická a empirická analýza vývoje trhu bydlení v USA
Detail výsledků
6409 
PřF 
C-LEK 
Drastichová, Zdeňka 

Identifikace a charakterizace signálních komplexů zapojených při přenosu informace přes plasmatickou membránu prostřednictvím thyroliberinového receptoru
Detail výsledků
134609 
LF HK 
Libiger, Ondřej 

Asociační studie v genetice za použití sekvencí DNA a jejich biologických vlastností
Detail výsledků
116209 
MFF 
B-MAT 
Peštová, Barbora 

Některé problémy detekce změny v regresních modelech
Detail výsledků
25309 
FHS 
A-EK 
Horváthová, Eva 

Environmentální regulace a finanční situace podniků
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|