velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Závěrečné projekty založené roku 2009

 
Strana: / 7
> >|
Počet projektů: 95
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
144109 
1. LF 
C-LEK 
Jiráková, Klára 

Encystace Giardia intestinalis
Detail výsledků
44309 
1. LF 
Hartmannová, Hana 

Analýza nových případů familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie a funkční charakterizace nově nalezených mutací uromodulinu (Tamm-Horsfallova proteinu)
Detail výsledků
56209 
1. LF 
Stránecký, Viktor 

FunkceTMEM70 v mitochondriální biogenezi a metabolismu
Detail výsledků
118609 
KTF 
A-TFP 
Novitzky, Peter 

Osobní svobody a "bonum commune" - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky
Detail výsledků
136609 
MFF 
B-FYZ 
Kellnerová, Radka 

Vliv nestacionárních procesů v turbulentním proudění na ventilaci v městských ulicích
Detail výsledků
11109 
PřF 
B-BIO 
Vinopal, Stanislav 

Analýza tkáňově specifické exprese a funkce savčího gama-tubulinu 2
Detail výsledků
21809 
MFF 
A-INF 
Kadlec, Rudolf 

Výpočetní modely episodické paměti
Detail výsledků
126509 
MFF 
B-MAT 
Kačena, Miroslav 

Topologické a deskriptivní vlastnosti funkčních prostorů
Detail výsledků
86509 
PřF 
B-GEO 
Bek, Stanislav 

Faktor reliéfu při predikci půdní eroze – kombinovaný přístup založený na numerickém modelování a digitálním mapování půd
Detail výsledků
116209 
MFF 
B-MAT 
Peštová, Barbora 

Některé problémy detekce změny v regresních modelech
Detail výsledků
135509 
MFF 
B-FYZ 
Espinoza Herrera, Shirly Josefina 

Mechanismus účinku divalentních iontů na stabilizaci specifických strukturních útvarů nukleových kyselin
Detail výsledků
90409 
MFF 
B-FYZ 
Ševčíková, Klára 

Sudium katalytických vlastností systému oxid ceru - kov
Detail výsledků
94009 
MFF 
B-FYZ 
Haviar, Stanislav 

Elektronová litografie v řádkovacím elektronovém mikroskopu
Detail výsledků
63309 
MFF 
B-FYZ 
Valeš, Václav 

Rtg difraktometrie nanočástic za vysokých teplot
Detail výsledků
49209 
MFF 
A-INF 
Tancer, Martin 

Algoritmická složitost problémů algebraické topologie
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|