velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2010

 
Strana: / 16
> >|
Počet projektů: 238
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
117010 
FSV 
A-SP 
Frantová, Veronika 

Co je na politicích „veřejné“? Český mediální obraz a čtenářská percepce politické funkce.
118310 
FSV 
A-EK 
Krištoufek, Ladislav 

Fraktalita a multi-fraktalita finančních trhů: metody a aplikace
118410 
1. LF 
Bezdíček, Ondřej 

Prospektivní paměť u Parkinsonovy nemoci
119210 
MFF 
B-FYZ 
Kopáček, Ondřej 

Pohyb nabitých částic v blízkosti kompaktních objektů
119710 
PřF 
B-BIO 
Valentová, Anna 

Modifikace chromatinu a jejich vztah k regulaci sestřihu - role Prp45 v Saccharomyces cerevisiae
119810 
MFF 
B-FYZ 
Nečesal, Petr 

Studium velmi skloněných atmosférických spršek indukovaných kosmickým zářením extrémně vysokých energií
120510 
MFF 
B-FYZ 
Picková, Irena 

Zkoumání elektronegativního plazmatu Langmuirovou sondou
120810 
PřF 
B-BIO 
Rooks, Frederick 

Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce?
122110 
1. LF 
C-LEK 
Váňová, Kateřina 

Vliv oxidu uhelnatého na patogenezi endotoxinem indukované cholestázy
126310 
MFF 
B-FYZ 
Hudecová, Jana 

Použití Ramanovy optické aktivity pro studium dynamického chování peptidů
126810 
PřF 
B-BIO 
Štěpánek, Luděk 

Zavedení mikroskopických metod pro 3D analýzu kvasinkové kolonie
128010 
1. LF 
Petr, Tomáš 

Vztah glykosfingolipidů a hemoxygenasy v jaterní tkáni potkana při cholestáze
129010 
PF 
A-TFP 
Müller, David 

Přímé zahraniční investice a nástroje kontroly jejich toků
130810 
FF 
A-FGM 
Borovička, Lukáš 

Světový názor - historie jednoho pojmu
131010 
PedF 
A-PP 
Felcmanová, Lenka 

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|