velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Přijaté nové projekty 2011

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 296
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
362311 
1. LF 
Dubský, Michal 

Posouzení vztahu mezi angiogenními prekurzorovými buňkami a jejich cytokiny, lokální vaskulogenezí a rizikem systémové vaskulogeneze u diabetiků s ischemií dolních končetin léčenou kmenovými buňkami
268111 
PřF 
Rohlenová, Kateřina 

Úloha erbB-2 v rezistenci rakovinných kmenových buněk k terapii
387011 
PřF 
B-BIO 
Ševčíková, Hana 

Studium vztahu regulace buněčného cyklu a nástupu kvetení fotoperiodicky neutrálních rostlin
341311 
MFF 
B-FYZ 
Franc, Tomáš 

Vybrané gravitační jevy ve vesmíru
402111 
MFF 
B-FYZ 
Profantová, Barbora 

Molekulární mechanismy rozpoznání DNA regulačního segmentu transkripčními faktory z rodiny MADS-box
374711 
MFF 
B-FYZ 
Snětinová, Marie 

Analýza výukových metod rozvíjejících schopnost řešit kvantitativní fyzikální úlohy a výzkum jejich praktického přínosu metodou případových studií.
348711 
MFF 
B-FYZ 
Ševčíková, Klára 

Studium vlivu elektronové struktury na reaktivitu systémů oxidu ceru a rhodia
388711 
MFF 
B-FYZ 
Fiala, Roman 

Nanostrukturní systémy Pt-CeO2/CNT zvyšující odolnost vodíkových palivových článků vzhledem k otravě CO
307111 
PřF 
B-CH 
Mašková, Ludmila 

Detailní charakterizace aerosolových částic ve vnitřním prostředí Národního muzea v Terezíně
426411 
1. LF 
Dvořák, Aleš 

Metabolismus glutaminu u nádorových buněk: klíč k novým terapeutickým postupům
418811 
PřF 
B-BIO 
Alán, Lukáš 

Úloha remodelace mitochondriálních nukleoidů při snižování heteroplazmie mtDNA
430011 
MFF 
B-FYZ 
Římal, Václav 

Sekvenčně specifické lokální anomálie ve stabilitě dvoušroubovice DNA
392111 
MFF 
B-FYZ 
Řezníček, Richard 

Defekty a substituce v magnetických oxidech železa
267311 
MFF 
B-MAT 
Kříž, Pavel 

Vybrané problémy topologické teorie míry s aplikací ve stochastické analýze
301311 
MFF 
B-FYZ 
Ryabov, Artem 

Stochastická dynamika a energetika interagujících částic
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|