velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Přijaté nové projekty 2011

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 296
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
364911 
PedF 
A-PP 
Medřická, Tereza 

Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení
358511 
FTVS 
Vlasáková, Nikol 

Rozdíly v posouzení motorického vývoje prostřednictvím TGMD - 2 a Movement ABC for Children - 2
378711 
FSV 
A-EK 
Hlínková, Michaela 

Význam modelově nezávislé implikované volatility v opčních trzích a schopnost opčních cen předvídat šoky na finančních trzích
398811 
PřF 
B-BIO 
Kratochvílová, Eliška 

Nové sekundární struktury v intronech Saccharomyces cerevisiae a jejich vliv na účinnost sestřihu a výběr sestřihových míst
321011 
PřF 
B-GEO 
Kadlečík, Pavel 

Změna antropogenního reliéfu v Ostravské pánvi na základě výsledků radarové interferometrie
425911 
PřF 
B-GEO 
Smolíková, Jana 

Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty)
417411 
PřF 
Koslová, Anna 

Faktory potřebné pro replikaci ptačího retroviru v savčích buňkách
299911 
1. LF 
C-LEK 
Nosková, Lenka 

Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty adultní formy neuronální ceroidní lipofuscinózy (NCL4).
264811 
2. LF 
Tesner, Pavel 

Molekulárně cytogenetická diagnostika marker chromozomů
436711 
1. LF 
B-BIO 
Riegerová, Petra 

Vliv vIRF-3 proteinu kódovaného KSHV na stabilitu a funkci p53.
310011 
PřF 
B-CH 
David, Tomáš 

Geminální aminobis(fosfináty)
377411 
FSV 
A-SP 
Špaček, Ondřej 

Struktura města: teoretické rozpracování a konceptualizace sociologického pojetí
377711 
PedF 
A-INF 
Tocháček, Daniel 

Edukační robotika ve vzdělávání budoucích učitelů ICT
407911 
PřF 
B-BIO 
Pilařová, Kateřina 

Charakterizace hydrogenosomálních FeS flavoproteinů u Trichomonas vaginalis
264711 
PřF 
B-BIO 
Senoo, Takaaki 

Komplexní výzkum makrozoobentosu acidifikovaných šumavských jezer
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|