velikost textu

Projekty pro rok 2011 - Přijaté nové projekty 2011

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 296
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
443011 
MFF 
B-FYZ 
Butkovičová, Dagmar 

Laserová spektroskopie antiferomagnetických polovodičů
277911 
MFF 
A-INF 
Falt, Zbyněk 

Paralelní zpracování konečných proudových dat
424911 
MFF 
B-FYZ 
Formánek, Martin 

Jaderná dynamika rezonančních srážek elektronů s molekulami
445111 
PřF 
B-BIO 
Voříšková, Jana 

Společenstvo hub v půdě listnatého lesa - identifikace aktivních rozkladačů a exprese extracelulárních enzymů
422611 
MFF 
A-INF 
Novák, Michal 

Využití koreference ve strojovém překladu
355011 
MFF 
B-FYZ 
Žukauskas, Aivaras 

Vývoj software pro zkoumání dvojného beta rozpadu v rámci experimentu NEMO3/SuperNEMO
349211 
PřF 
B-BIO 
Wasková, Petra 

Úloha isoforem hypoxií indukovaného faktoru HIFα a jejich regulačních proteinů v kardioprotektivním působení akutní a chronické hypoxie
443211 
PřF 
B-BIO 
Brož, Antonín 

Adheze, růst a diferenciace osteoblastů na povrchu biokompatibilních nanomateriálů
426211 
PřF 
B-BIO 
Krutáková, Helena 

Biodiverzita hmyzích trypanosomatid
338411 
1. LF 
Hanzelka, Tomáš 

Vliv změny polohy a zatížení TMK kloubu na jeho remodelaci a funkci po ortognátní operaci
296211 
3. LF 
Mrzílková, Jana 

Volumetrické změny v hippocampus, cerebellum a pons u pacientů s Alzheimerovou demencí
282011 
3. LF 
Báčová, Tereza 

Transplantace rohovky po cross-linkingu s ohledem na zastoupení imunokompetentních buněk ve stromatu
283811 
PřF 
B-BIO 
Tomášek, Oldřich 

Toxicita karotenoidů v signalizaci kvality jedince: test karotenoidy zprostředkovaného handicapu
339311 
MFF 
B-FYZ 
Stetsovych, Oleksandr 

Katalytické modelové systémy nesené grafenem
383911 
PřF 
B-BIO 
Kaštánková, Marie 

Evoluce samčí asexuality: unikátní model vodních skokanů rodu Pelophylax
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|