velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Závěrečné projekty založené roku 2009

 
Strana: / 3
> >|
Počet projektů: 43
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
102009 
PF 
A-TFP 
Procházková, Lucie 

Ochrana před hlukem a vibracemi z pohledu práva (srovnání veřejnoprávních a soukromoprávních prostředků ochrany)
Detail výsledků
103709 
PřF 
B-BIO 
Horová, Vladimíra 

Vliv endocytózy na signální dráhy indukované cytotoxickým ligandem TRAIL.
Detail výsledků
72109 
PřF 
B-BIO 
Bhattacharyya, Tanmoy 

Analýza exprese microRNA (miRNA) v samčích zárodečných buňkách dvou poddruhů myši domácí a jejich sterilních potomků. Použití technologie microarray.
Detail výsledků
90509 
FSV 
A-SP 
Nejdl, Pavel 

Demokratické inovace v lokální veřejné správě
Detail výsledků
4909 
PřF 
B-CH 
Koblihová, Jitka 

Vliv chemopreventivních látek na intestinální systém cytochromu P450 v souvislosti s procesem karcinogeneze
Detail výsledků
138409 
MFF 
B-MAT 
Branda, Martin 

Stabilita a citlivost úloh stochastického programování
Detail výsledků
42709 
MFF 
B-MAT 
Šnupárková, Jana 

Stochastické bilineární rovnice s frakcionálním Brownovým pohybem
Detail výsledků
108209 
FF 
A-FGM 
Jiroutová Kynčlová, Tereza 

Antologie povídek amerických autorek regionální prózy: Jižanská literatura a literatura Nové Anglie 19. století a Chicanská literatura 20. století.
Detail výsledků
70009 
FTVS 
A-PP 
Voříšková, Martina 

Nová koncepce hudebně pohybové výchovy - multimedální studijní materiál
Detail výsledků
509 
FSV 
A-SP 
Králová, Eva 

Evropské socioekonomické klasifikace na rozcestí
Detail výsledků
35209 
FSV 
A-EK 
Pertold-Gebicka, Barbara 

Vysokoškoláci v “nevysokoškolských” zaměstnáních a nedokonalá substituce mezi absolventy vysokých a středních škol.
Detail výsledků
51709 
HTF 
A-TFP 
Martínková, Libuše 

Nová média v současném náboženském životě a církevní praxi: Výzkum nových náboženských komunikačních kontextů
Detail výsledků
69209 
FSV 
A-EK 
Madzharova, Boryana 

Elasticita zdanitelného příjmu korporací: evidence ze sedmi evropských krajin
Detail výsledků
104909 
LF HK 
C-LEK 
Vlková, Jana 

Změny cílových objemů při použití MRI k plánování radioterapie u pacientů po radikální prostatektomii
Detail výsledků
16209 
PřF 
B-CH 
Jašíková, Lucie 

Vliv struktury, substituentů a aromaticity na vlastnosti bipyridin-N,N´-dioxidů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50
  > >|