velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Závěrečné projekty založené roku 2008

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 54
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
20508 
PřF 
B-GEO 
Nováková, Lucie 

Komparativní studie směrů recentní tektonické aktivity podle strukturně-geologického výzkumu a dlouhodobého GPS monitoringu v oblasti Rychlebských hor
Detail výsledků
34608 
PedF 
A-PP 
Kollert, Jiří 

Srovnání hudebně vzdělávacích systémů v Evropě a v Asii; uplatnění nových směrů ve vzdělávání profesionálních hudebníků
Detail výsledků
101808 
PřF 
B-BIO 
Honnerová, Jana 

Biochemické, fyziologické a genetické příčiny změn projevu heteróze u F1 hybridů kukuřice v důsledku vodního deficitu.
Detail výsledků
94308 
PřF 
B-BIO 
Pokorná, Kateřina 

Myší model akutní promyelocytární leukemie: Studium regulačních T lymfocytů při léčbě pomocí kyseliny retinové a/nebo DNA vakcinace
Detail výsledků
112608 
PřF 
B-BIO 
Záveská, Eliška 

Studium evoluce indických zástupců rodu Curcuma L. pomocí molekulární metody AFLP
Detail výsledků
97908 
PřF 
C-LEK 
Hlaváčková, Markéta 

Exprese a buněčná redistribuce isoforem proteinkinasy C v chronicky hypoxickém myokardu potkana : efekt inhibitorů
Detail výsledků
136008 
PF 
A-TFP 
Režná, Jana 

Právo na život z pohledu mezinárodního práva
Detail výsledků
109708 
2. LF 
C-LEK 
Plencner, Martin 

Biodegradabilní nanovlákenné nosiče na bázi kolagenových fragmentů pro tkáňové inženýrství
Detail výsledků
114308 
FSV 
A-HN 
Březinová, Monika 

Český a německý PEN v době studené války
Detail výsledků
38808 
PřF 
B-GEO 
Nosek, Vojtěch 

Kvantitativní metody analýzy geografických nerovnoměrností s aplikací na příkladu České republiky
Detail výsledků
32508 
FSV 
A-EK 
Švarcová, Natálie 

Ekonomické modely šíření v sítích s různou topologií
Detail výsledků
121208 
FSV 
A-EK 
Šťastná, Lenka 

Výdaje obcí v České republice
Detail výsledků
45908 
PřF 
A-SP 
Pixová, Michaela 

Noční Praha: Vnímání a realita městského prostoru.
Detail výsledků
32408 
FF 
A-FGM 
Křivan, Jan 

Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc.
Detail výsledků
131508 
FF 
A-SP 
Zdrálek, Vít 

Hudba v životě členů Siónské křesťanské církve v townshipu Mamelodi, Jihoafrická republika
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|