velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Závěrečné projekty založené roku 2008

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 54
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
109708 
2. LF 
C-LEK 
Plencner, Martin 

Biodegradabilní nanovlákenné nosiče na bázi kolagenových fragmentů pro tkáňové inženýrství
Detail výsledků
70608 
FF 
A-SP 
Polášek, Martin 

Welfare state jako referenční rámec vědeckého bádání a politické činnosti
Detail výsledků
88008 
MFF 
A-INF 
Maršálek, Lukáš 

Vizualizace molekulárních struktur pomocí rekurzivního sledování paprsku v reálném čase
Detail výsledků
112608 
PřF 
B-BIO 
Záveská, Eliška 

Studium evoluce indických zástupců rodu Curcuma L. pomocí molekulární metody AFLP
Detail výsledků
64808 
MFF 
B-MAT 
Kala, Vítězslav 

Jednoduché polookruhy
Detail výsledků
18008 
MFF 
B-MAT 
Ligurský, Tomáš 

Kvalitativní analýza diskrétních kontaktních úloh se třením a její využití pro numerickou realizaci
Detail výsledků
122508 
2. LF 
Míčková, Andrea 

Využití růstových faktorů pro tvorbu chrupavčitých tkání s použitím nového systému řízeného dodávaní léčiv
Detail výsledků
71408 
1. LF 
Koucký, Michal 

Vztah koncentrace matrixmetalloproteináz v mateřském a fetálním séru k předčasnému porodu a fetálnímu zánětu – FIRS
Detail výsledků
127908 
FF 
A-HN 
Prchlíková, Lucie 

Rukopisný sborník tabulatur Johanna Aegidia Berner de Rettenwert (rkp. Praha NM ČMH sign. IV G 18) v evropském kontextu
Detail výsledků
97908 
PřF 
C-LEK 
Hlaváčková, Markéta 

Exprese a buněčná redistribuce isoforem proteinkinasy C v chronicky hypoxickém myokardu potkana : efekt inhibitorů
Detail výsledků
136008 
PF 
A-TFP 
Režná, Jana 

Právo na život z pohledu mezinárodního práva
Detail výsledků
133308 
MFF 
B-FYZ 
Chlanová, Lea 

RTG studium teplotní stability reálné struktury nanokrystalických vrstev
Detail výsledků
136208 
PřF 
B-BIO 
Hušek, Jiří 

Kritické faktory prostředí ovlivňující distribuci lososovitých ryb v acidifikovaných vodách Jizerských hor
Detail výsledků
54708 
FF 
A-HN 
Havlíček, Marek Aurel 

Současné formy burjatského šamanismu
Detail výsledků
131508 
FF 
A-SP 
Zdrálek, Vít 

Hudba v životě členů Siónské křesťanské církve v townshipu Mamelodi, Jihoafrická republika
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|