velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Závěrečné projekty založené roku 2008

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 54
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
14908 
FF 
A-TFP 
Pavelková, Hana 

Antologie současného politického anglofonního dramatu
Detail výsledků
17008 
PřF 
B-CH 
Škácha, Pavel 

Krystalochemie vybraných skupin supergenních minerálů uranu: fosfáty, arsenáty a karbonáty uranylu
Detail výsledků
18008 
MFF 
B-MAT 
Ligurský, Tomáš 

Kvalitativní analýza diskrétních kontaktních úloh se třením a její využití pro numerickou realizaci
Detail výsledků
18208 
MFF 
A-INF 
Lokoč, Jakub 

Distribuované a paralelní metrické indexování v multimediálních databázích
Detail výsledků
20508 
PřF 
B-GEO 
Nováková, Lucie 

Komparativní studie směrů recentní tektonické aktivity podle strukturně-geologického výzkumu a dlouhodobého GPS monitoringu v oblasti Rychlebských hor
Detail výsledků
22908 
MFF 
A-INF 
Mikulová, Marie 

Specifikace významů pro Pražský česko-anglický závislostní korpus
Detail výsledků
27508 
MFF 
B-FYZ 
Šťastná, Julie 

Spektroskopická studie přechodu klubko-globule v polymerních roztocích
Detail výsledků
31408 
PedF 
A-PP 
Šumníková, Pavlína 

Vyšetřování čichu u zrakově postižených dětí jako předpoklad jejich cílené reedukace
Detail výsledků
32208 
1. LF 
Bálková, Štěpánka 

Celostátní šetření orálního zdraví dětí v ČR 2008
Detail výsledků
32408 
FF 
A-FGM 
Křivan, Jan 

Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc.
Detail výsledků
32508 
FSV 
A-EK 
Švarcová, Natálie 

Ekonomické modely šíření v sítích s různou topologií
Detail výsledků
34608 
PedF 
A-PP 
Kollert, Jiří 

Srovnání hudebně vzdělávacích systémů v Evropě a v Asii; uplatnění nových směrů ve vzdělávání profesionálních hudebníků
Detail výsledků
36108 
PF 
A-TFP 
Van Beersel Krejčíková, Helena 

Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi;komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení
Detail výsledků
38808 
PřF 
B-GEO 
Nosek, Vojtěch 

Kvantitativní metody analýzy geografických nerovnoměrností s aplikací na příkladu České republiky
Detail výsledků
40108 
1. LF 
Dudek, Michal 

Vliv prostředí s korozním účinkem na dlouhodobou stabilitu adhezního spoje mezi sklovinou a kompozitními výplňovými materiály
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|