velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Závěrečné projekty založené roku 2008

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 54
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
122108 
PřF 
B-GEO 
Vondrovicová, Lenka 

Vibračně spektroskopická analýza artefaktů lidového umění
Detail výsledků
133508 
PřF 
B-CH 
Kaman, Ondřej 

Nové protonové vodiče se supramolekulární architekturou a kontrolou vodíkových vazeb
Detail výsledků
70208 
PřF 
B-CH 
Řehoř, Ivan 

Povrchově modifikované oxidické materiály jako kontrastní látky pro MRI
Detail výsledků
141008 
PřF 
B-BIO 
Ryabchenko, Boris 

Studium odpovědí hostitele na minoritní strukturní proteiny myšího polyomaviru, VP2 a VP3, za použití technologie cDNA microarray
Detail výsledků
34608 
PedF 
A-PP 
Kollert, Jiří 

Srovnání hudebně vzdělávacích systémů v Evropě a v Asii; uplatnění nových směrů ve vzdělávání profesionálních hudebníků
Detail výsledků
101808 
PřF 
B-BIO 
Honnerová, Jana 

Biochemické, fyziologické a genetické příčiny změn projevu heteróze u F1 hybridů kukuřice v důsledku vodního deficitu.
Detail výsledků
20508 
PřF 
B-GEO 
Nováková, Lucie 

Komparativní studie směrů recentní tektonické aktivity podle strukturně-geologického výzkumu a dlouhodobého GPS monitoringu v oblasti Rychlebských hor
Detail výsledků
122508 
2. LF 
Míčková, Andrea 

Využití růstových faktorů pro tvorbu chrupavčitých tkání s použitím nového systému řízeného dodávaní léčiv
Detail výsledků
31408 
PedF 
A-PP 
Šumníková, Pavlína 

Vyšetřování čichu u zrakově postižených dětí jako předpoklad jejich cílené reedukace
Detail výsledků
94508 
FF 
A-HN 
Kocánová, Barbora 

Dějiny středověké meteorologie v českých zemích
Detail výsledků
70608 
FF 
A-SP 
Polášek, Martin 

Welfare state jako referenční rámec vědeckého bádání a politické činnosti
Detail výsledků
79708 
FF 
A-HN 
Semerádová, Jana 

Principes de la Flute J.-M. Hotteterra ve světle dobové interpretační praxe
Detail výsledků
105508 
FF 
A-FGM 
Vlková Hingarová, Vendula 

Menšiny a přistěhovalectví ve Skandinávii - sociolingvistická perspektiva
Detail výsledků
125408 
FF 
A-TFP 
Šisler, Vít 

Jurisprudence pro muslimské menšiny v Evropě
Detail výsledků
122208 
MFF 
B-FYZ 
Palacký, Jan 

Nekanonické struktury nukleových kyselin a jejich interakce s kationickými porfyriny
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100
  > >|