velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Závěrečné projekty založené roku 2007

 
Strana: / 11
> >|
Počet projektů: 154
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
1207 
PřF 
B-BIO 
Trávníček, Pavel 

Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides
Detail výsledků
1507 
MFF 
B-FYZ 
Chitrova, Evgenia 

Závislost magnetismu v intermetalických sloučeninách vzácných zemin s 3d-kovy na meziatomových vzdálenostech
Detail výsledků
12407 
PřF 
B-BIO 
Chudáčková, Hana 

Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Detail výsledků
14207 
PřF 
B-GEO 
Altová, Viola 

Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor
Detail výsledků
18307 
PřF 
B-BIO 
Fikáček, Martin 

Fylogeneze a biodiverzita vodomilovitých brouků: srovnání fosilních versus recentních taxonů a larvální versus imaginální morfologie
Detail výsledků
22207 
PřF 
B-GEO 
Frank, Jiří 

Nautiloidea vybraných svrchnokřídových epikontinentálních moří Evropy
Detail výsledků
22807 
2. LF 
Čopáková, Marianna 

Vliv kromoglykátu na remodelaci plicního řečiště při zotavení z chronické hypoxie
Detail výsledků
23307 
KTF 
A-HE 
Feranc, Daniel 

Kriticky životopis Heřmana Josefa Tyla
Detail výsledků
24507 
FF 
A-HE 
Koláček, Jan 

Sedlčanské hudební památky 15.-16. století
Detail výsledků
26607 
PřF 
B-GEO 
Dufek, Josef 

Kvantitativní analýza vývoje české krajiny ve specifických podmínkách bývalého vojenského újezdu Mladá
Detail výsledků
26907 
PřF 
B-CH 
Košovan, Peter 

Studie perzistenční délky lineárních polyelektrolytů pomocí metod molekulové dynamiky
Detail výsledků
28307 
PřF 
B-BIO 
Lišková, Jana 

Vliv redoxního potenciálu na růst a replikaci HIV-1
Detail výsledků
28907 
1. LF 
C-LEK 
Beneš, Jan 

Adaptační změny vyvolané vyřazením c-fos genu
Detail výsledků
29407 
PřF 
B-BIO 
Abraham, Vojtěch 

Pylová databáze České republiky
Detail výsledků
29507 
PřF 
B-BIO 
Vít, Petr 

Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium TAUSCH; Caryophyllaceae): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita?
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|