velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2009

 
Strana: / 16
> >|
Počet projektů: 227
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
95909 
1. LF 
B-BIO 
Marková, Kristýna 

Anafázový (vřeténkový) kontrolní bod Giardia intestinalis: nový typ regulace buněčného cyklu
96909 
2. LF 
Paulasová - Schwabová, Jaroslava 

Objektivizace poruchy stability a koordinace u ataktických pacientů
97309 
PřF 
B-BIO 
Vacek, Vojtěch 

Charakterizace anaerobního derivátu mitochondrie u Trimastix pyriformis
97609 
PřF 
B-BIO 
Bobek, Přemysl 

Dynamika lesních požárů v pískovcových oblastech Čech a její vliv na současnou vegetaci
98509 
2. LF 
Kadlecová, Alexandra 

Behaviorální a emoční poruchy jako prediktor konverse mírné kognitivní poruchy do demence Alzheimerova typu.
100209 
MFF 
A-INF 
Kmoch, Petr 

Realistická animace lidských vlasů v prostředí real-time virtuální reality
100309 
PřF 
B-BIO 
Bažantová, Kateřina 

Perzistence funkčních dorsoabdominálních pachových žláz u imag modelových kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea)
100409 
FF 
A-HE 
Šrámková, Karin 

Architekt Vladimír Karfík
100809 
PřF 
C-LEK 
Míčová, Petra 

Fosfolipasy A2 v mechanismu kardioprotektivního účinku chronické hypoxie
100909 
FF 
A-SP 
Thöndlová, Gabriela 

Komparativní analýza agroturistiky v České republice a Spolkové republice Německo
101009 
FSV 
A-SP 
Hejzlarová, Eva 

Využití kvalitativních metod v policy analysis: diskursivní analýza různých definic veřejně-politického problému samoživitelek
101309 
PřF 
B-CH 
Šteflová, Jana 

Charakterizace interkonverze enantiomerů v chirálním prostředí
101809 
FF 
A-SP 
Děkanovský, Jan 

Sport v médiích – fenomén populární kultury a distributor kulturních vzorů
102409 
FF 
A-FGM 
Bedřichová, Zuzanna 

Sémantická funkce tzv. synsémantik ve výstavbě jazykového projevu
102609 
FF 
A-HE 
Ženka, Josef 

Vliv klanových a rodinných struktur na politický rozhodovací proces v Granadském emirátu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|