velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Přijaté nové projekty 2010

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 278
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
18110 
PřF 
B-BIO 
Bruštíková, Kateřina 

Vývoj a charakteristika inhibitoru dráhy mikroRNA
135710 
MFF 
B-FYZ 
Uxa, Štěpán 

Vysokoteplotní elektrické vlastnosti krystalů na bázi CdTe
59110 
FSV 
A-EK 
Cingl, Lubomír 

Vznikají informační kaskády v časové tísni častěji? Experimentální přístup.
18810 
PřF 
B-BIO 
Příplatová, Lenka 

Vliv latentní toxoplasmosy na úlekové reakce u člověka
92910 
2. LF 
C-LEK 
Hromádková, Hana 

Charakterizace antigenů asociovaných s karcinomem ovaria a jejich využití pro sledování imunitní odpovědi indukované vakcinací
30510 
PřF 
A-TFP 
Fridmanová, Milena 

Filosofické reflexe tvůrčí zkušenosti
8210 
PřF 
B-GEO 
Špillar, Václav 

Experimentální výzkum a termokinetické modelování krystalizace v korových magmatických rezervovárech
71610 
FSV 
A-EK 
Bartoš, Vojtěch 

Diskriminace, informace a transakční náklady na českém trhu s podnájmy: Field experiment
52010 
FSV 
A-EK 
Alimukhamedova, Nargiza 

Mikrofinancování, finanční rozvoj a hospodářský růst: Test Granger-kauzality v panelových datech
76310 
FSV 
A-SP 
Trusinová, Romana 

Ageismus jako střet generací: Stereotypizace a autostereotypizace věkových skupin
32410 
FSV 
A-EK 
Burlakov, Georgi 

Zkoumání efektu vázání produktů na cenovou konkurenci na vertikálně diferencovaném trhu systémového zboží
111110 
HTF 
A-TFP 
Tilkovská, Klára 

Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény
166310 
MFF 
B-FYZ 
Illková, Kseniya 

Studium mechanických vlastností nových slitin na bázi hořčíku metodou akustické emise
116710 
PřF 
B-BIO 
Nunvářová Kabátová, Klára 

Kritické zhodnocení hybridizace mezi středoevropskými zástupci rodu Nymphaea (leknín) pomocí cytometrických a molekulárních metod: význam pro druhovou ochranu
132010 
1. LF 
Nytrová, Petra 

Stanovení diagnostických a prognostických biomarkerů u neuromyelitis optica (NMO), izolované longitudinálně extenzivní transverzální myelitidy (LETM) a recidivující optické neuritidy (rON) se sérovou pozitivitou protilátek proti aquaporinovému receptoru 4 (NMO-IgG/AQP4-IgG)
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|