velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Přijaté nové projekty 2010

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 278
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
153610 
1. LF 
B-BIO 
Bínová, Eva 

Úloha trehalózy a manitolu při utváření akantamébových cyst
114110 
1. LF 
B-BIO 
Uzlíková, Magdalena 

Aktivace checkpointů poškozené DNA u Giardia intestinalis
52410 
MFF 
B-MAT 
Cibulka, Josef 

Kombinatorická geometrie v euklidovských prostorech
28910 
MFF 
A-INF 
Čermák, Miroslav 

Abstrakce a automatická extrakce dat pro sémantický web
113210 
MFF 
B-FYZ 
Eliášek, Jiří 

Aplikace teorie rozptylu pro polární systémy
112510 
MFF 
B-MAT 
Perůtka, Lukáš 

Použití GPU pro faktorizaci velkých čísel
171410 
MFF 
B-FYZ 
Vyšinka, Marek 

Vliv dopadu iontů na vlastnosti prachových zrn
163810 
MFF 
B-FYZ 
Granko, Galyna 

Studium přepojování magnetických polí na magnetopauze
104610 
2. LF 
C-LEK 
Chocholatý, Matúš 

Molekulární mechanizmy karcinogeneze u karcinomu ledvin
132010 
1. LF 
Nytrová, Petra 

Stanovení diagnostických a prognostických biomarkerů u neuromyelitis optica (NMO), izolované longitudinálně extenzivní transverzální myelitidy (LETM) a recidivující optické neuritidy (rON) se sérovou pozitivitou protilátek proti aquaporinovému receptoru 4 (NMO-IgG/AQP4-IgG)
134510 
MFF 
B-FYZ 
Polonskyi, Oleksandr 

Depozice nanokompozitních vrstev z klastrů oxidů kovu v matrici plazmového polymeru jako perspektivní materiál pro biolékařské aplikace
54010 
MFF 
B-FYZ 
Dohnal, Petr 

Laserem indukované reakce - studium reakcí ve specifickém kvantovém stavu
166310 
MFF 
B-FYZ 
Illková, Kseniya 

Studium mechanických vlastností nových slitin na bázi hořčíku metodou akustické emise
6210 
PřF 
B-GEO 
Schlöglová, Kateřina 

Chovaní hluboce zanořených felsických hornin během kontinentální kolize
108510 
PřF 
B-GEO 
Vítek, Petr 

Identifikace pigmentů halofilních mikrobiálních společenstev
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|