velikost textu

Projekty pro rok 2010 - Přijaté nové projekty 2010

 
Strana: / 19
> >|
Počet projektů: 278
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
166410 
PřF 
B-CH 
Bondarev, Dmitrij 

Příprava a charakterizace nových konjugovaných polyelektrolytů
28410 
1. LF 
Vondráčková, Alžběta 

Studium molekulární podstaty poruch cytochrom c oxidázy
151810 
PřF 
B-GEO 
Hübst, Zdeněk 

Rekonstrukce p-T-X vývoje paleohydrotermálních systémů v blanické brázdě
119710 
PřF 
B-BIO 
Valentová, Anna 

Modifikace chromatinu a jejich vztah k regulaci sestřihu - role Prp45 v Saccharomyces cerevisiae
21210 
PřF 
B-CH 
Bursová, Miroslava 

Vývoj nové rychlé mikroextrakční techniky pro účely plynové chromatografie
32610 
PřF 
B-BIO 
Žílová, Lucie 

Geny regulované transkripčním faktorem Pax6 v embryonálním vývoji myšího oka
710 
PřF 
B-CH 
Křížek, Tomáš 

Vývoj účinných a citlivých elektromigračních metod pro stanovení substrátů a produktů glykosidas
80810 
PřF 
B-BIO 
Petrušková, Veronika 

Exprese a funkce nukleofosminu (B23) během časného embryonálního vývoje skotu
114310 
PřF 
B-CH 
Veis, Libor 

Kvantová chemie na kvantových počítačích
18410 
PřF 
B-BIO 
Hruška-Plocháň, Marián 

Úloha UCH-L1 v Huntingtonovej chorobe
109110 
PřF 
B-BIO 
Dolejš, Petr 

Dynamika snovacího aparátu slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu
89710 
PřF 
B-CH 
Daňhel, Aleš 

Vývoj elektrochemických detektorů využívajících monokrystal stříbrného amalgamu jako pracovní elektrodu
25510 
FaF 
B-CH 
Krenk, Ondřej 

Příprava cytostatických γ-alkyliden γ a δ-laktamů s využitím organokovových katalytických procesů
152010 
MFF 
B-MAT 
Tůma, Karel 

Nové nelineární modely pro vazkopružné a chemopružné materiály a jejich matematická a počítačová analýza
45610 
PřF 
B-BIO 
Balvín, Ondřej 

Populační ekologie a fylogeografie štěnice domácí, Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae)
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|