velikost textu

Projekty pro rok 2009 - Závěrečné projekty založené roku 2008

 
Strana: / 3
> >|
Počet projektů: 40
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
99408 
PřF 
B-CH 
Vácha, Robert 

Simulace realistických biologických membrán pomocí molekulové dynamiky
Detail výsledků
102908 
LF HK 
Suchánek, Jakub 

Fenotypizace kmenových buněk zubní pulpy a periodoncia
Detail výsledků
108008 
FF 
A-HE 
Dvořáková, Sabina 

Islámský Orient na jižní Moravě
Detail výsledků
108508 
FF 
A-PP 
Mertin, Tomáš 

Psychologické aspekty vyjednávání: Intuitivní analýza komunikace v procesu vyjednávání a její trénink
Detail výsledků
115208 
FSV 
A-HE 
Abu Eid, Ramzi 

Americká zahraniční politika a izraelsko-palestinský mírový proces mezi Clintonem a Bushem (1993-2004)
Detail výsledků
124508 
FF 
A-TFP 
Přikryl, Petr 

Odo Marquard a Ritterova škola
Detail výsledků
127608 
FF 
A-SP 
Musílek, Martin 

Analýza kulturní identity české menšiny na jižní Ukrajině (možnosti jejího zachování)
Detail výsledků
127708 
FF 
A-FGM 
Lah, Kateřina 

Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem
Detail výsledků
128508 
PřF 
B-GEO 
Čtrnáctý, Jaromír 

Hodnocení dopadů návštěvnosti na NPR Čertoryje
Detail výsledků
130508 
FaF 
B-CH 
Seidlová, Marie 

Preformulace a formulace biodegradabilních přípravků
Detail výsledků
131708 
PřF 
B-BIO 
Hořáková, Dita 

Mechanismy výběru partnera u vrabce domácího (Passer domesticus)
Detail výsledků
138908 
FTVS 
A-SP 
Staněk, Miloslav 

Přístup samosprávy k podpoře sportu dětí a mládeže ve velkoměstech ČR
Detail výsledků
141308 
FHS 
A-SP 
Kuřík, Bohuslav 

Území zapatistů: proměna mocenských vztahů a hybridita subjektivity
Detail výsledků
141608 
FHS 
A-SP 
Ryška, Tomáš 

Rozvoj – pomoc (nebo) zločin
Detail výsledků
6508 
PřF 
B-BIO 
Švec, David 

Časově prostorová mapa genové exprese u vyvíjejícího se myšího zubu
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50
  > >|