velikost textu

Projekty pro rok 2009 - Závěrečné projekty založené roku 2007

 
Strana: / 7
> >|
Počet projektů: 104
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
407 
PF 
A-SP 
Kratochvíl, Jan 

Ochrana sociálních práv prostřednictvím Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
Detail výsledků
1607 
MFF 
A-INF 
Lánský, Jan 

Komprese textu
Detail výsledků
4607 
PF 
A-TFP 
Handrlica, Jakub 

Aplikace komunitárního práva českými správními orgány
Detail výsledků
6107 
PřF 
B-CH 
Vyskočil, Vlastimil 

Voltametrické stanovení nanomolárních koncentrací genotoxických nitro- a aminosloučenin
Detail výsledků
19307 
PřF 
B-BIO 
Černá, Lucie 

Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L.
Detail výsledků
19607 
FSV 
A-TFP 
Ryjáček, Jan 

Německá evropská politika - Spolkový sněm a jeho role v rámci EBOP
Detail výsledků
24107 
3. LF 
C-LEK 
Špaček, Martin 

Porovnání metod stanovení exprese tyrozin kinázy ZAP-70 a její prognostický význam u chronické lymfocytární leukemie
Detail výsledků
24207 
LF HK 
Urban, Aleš 

Zraková "mismatch" negativita u pacientů se schizofrenií
Detail výsledků
24807 
LF HK 
Dusová, Jaroslava 

Intravitrealní aplikace triamcinolon acetonidu u makulárního edému různé etiologie
Detail výsledků
25807 
FSV 
A-SP 
Hořejšová, Tereza 

Problematická identifikace s EU - případová studie Dánsko
Detail výsledků
26407 
PřF 
B-GEO 
Rašín, Robin 

Vliv politických hranic na vývoj změn ve využití krajiny česko-rakouského pohraničí od poloviny 19. století
Detail výsledků
30207 
MFF 
B-MAT 
Hlaváč, Martin 

Algebraické techniky v kryptoanalýze symetrických šifer
Detail výsledků
30607 
PF 
A-TFP 
Elischer, David 

Odpovědnost za škodu: česká úprava a moderní trendy deliktního práva
Detail výsledků
35407 
2. LF 
C-LEK 
Barinka, Filip 

Identifikace interneuronálních populací v perirhinální korové oblasti potkana a v temporálním kortexu u nemocných s epilepsií.
Detail výsledků
36007 
LF HK 
Adámková, Hana 

Kvalita vidění u nedonošených dětí
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|