velikost textu

Projekty pro rok 2009 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2008

 
Strana: / 12
> >|
Počet projektů: 166
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
97908 
PřF 
C-LEK 
Hlaváčková, Markéta 

Exprese a buněčná redistribuce isoforem proteinkinasy C v chronicky hypoxickém myokardu potkana : efekt inhibitorů
98708 
PřF 
B-BIO 
Urfus, Tomáš 

Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem
98908 
FaF 
B-CH 
Vostatková, Lucie 

Knoevenagelova kondenzace katalyzovaná Lewisovými kyselinami : optimalizace podmínek a cytotoxicita produktů
99208 
1. LF 
C-LEK 
Balážiová, Eva 

Je koexprese proteinu aktivovaných fibroblastů a dipeptidylpeptidázy-IV v transformovaných astrocytárních buňkách důsledkem funkčně významné koregulace?
99508 
PedF 
A-PP 
Pařízková, Olga 

Pěstounská péče u dospívajících
100008 
MFF 
A-INF 
Kolovratník, David 

Zobecnění a reimplementace české morfologie
100708 
FF 
A-TFP 
Toráčová, Pavla 

Ontologie sociální reality Johna Searla
101008 
MFF 
B-FYZ 
Fučíková, Anna 

Bioaplikace nových nanostrukturních materiálů
101808 
PřF 
B-BIO 
Honnerová, Jana 

Biochemické, fyziologické a genetické příčiny změn projevu heteróze u F1 hybridů kukuřice v důsledku vodního deficitu.
101908 
FF 
A-FGM 
Zátka, Ondřej 

České vydání středoanglického rytířského románu Sir Perceval of Galles
102008 
3. LF 
C-LEK 
Kheck, Michal 

Kvalitativní a kvantitativní studie mízních uzlin v omentum majus a jeho okolí
102308 
FF 
A-HE 
Lužický, David 

Mince tetrarchů (v numismatické sbírce University Karlovy)
102508 
MFF 
B-FYZ 
Jelínek, Karel 

Studium dynamiky vnějších magnetosférických hranic
103808 
FF 
A-HE 
Nekvindová, Terezie 

Československé expozice na světových výstavách v Montrealu (1967) a Ósace (1970) a jejich vliv na české umění 60. let
104008 
FF 
A-HE 
Schindlerová, Karolína 

Habsburkové a slezská knížata. Postavení vládců slezských knížectví v rámci habsburské monarchie a Svaté říše římské v 17. 18. století.
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|