velikost textu

Projekty pro rok 2009 - Přijaté nové projekty 2009

 
Strana: / 18
> >|
Počet projektů: 270
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
95909 
1. LF 
B-BIO 
Marková, Kristýna 

Anafázový (vřeténkový) kontrolní bod Giardia intestinalis: nový typ regulace buněčného cyklu
144109 
1. LF 
C-LEK 
Jiráková, Klára 

Encystace Giardia intestinalis
134309 
MFF 
B-FYZ 
Prachařová, Marcela 

Elektronová struktura a magnetismus sloučenin RECr2Si2C: příprava a studium monokrystalů
138409 
MFF 
B-MAT 
Branda, Martin 

Stabilita a citlivost úloh stochastického programování
44309 
1. LF 
Hartmannová, Hana 

Analýza nových případů familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie a funkční charakterizace nově nalezených mutací uromodulinu (Tamm-Horsfallova proteinu)
56209 
1. LF 
Stránecký, Viktor 

FunkceTMEM70 v mitochondriální biogenezi a metabolismu
102709 
2. LF 
Szczurowska, Ewa Katarzyna 

Vývojové změny role glutamátových receptorů v epileptických záchvatech
18309 
LF Pl 
Hecová, Hana 

Experimentální studie dentinové permeability zubního kořene
118609 
KTF 
A-TFP 
Novitzky, Peter 

Osobní svobody a "bonum commune" - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky
103309 
KTF 
A-TFP 
Pelechová, Zuzana 

Bibliodrama jako způsob výkladu biblického textu
136609 
MFF 
B-FYZ 
Kellnerová, Radka 

Vliv nestacionárních procesů v turbulentním proudění na ventilaci v městských ulicích
60009 
2. LF 
Šnorek, Michal 

Vliv redoxního stavu na ischemickou odolnost myokardu
21709 
1. LF 
Vozdek, Roman 

Charakterizace biosynthesy cysteinu u Caenorhabditis elegans
17409 
MFF 
B-FYZ 
Straková, Eva 

Identifikace a modelování regulačních sítí genové exprese v průběhu germinace streptomycet
11109 
PřF 
B-BIO 
Vinopal, Stanislav 

Analýza tkáňově specifické exprese a funkce savčího gama-tubulinu 2
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|