velikost textu

Projekty pro rok 2009 - Přijaté nové projekty 2009

 
Strana: / 18
> >|
Počet projektů: 270
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
64409 
PřF 
B-BIO 
Hrušková, Ivana 

Funkcia rôznych foriem eIF4E proteínu v ontogenéze Tribolium castaneum.
6409 
PřF 
C-LEK 
Drastichová, Zdeňka 

Identifikace a charakterizace signálních komplexů zapojených při přenosu informace přes plasmatickou membránu prostřednictvím thyroliberinového receptoru
54009 
PřF 
B-CH 
Řimnáčová, Lucie 

Izotopicky značené alkylchlorformiáty jako nová derivatizační činidla v GC-MS a LC-MS analýze.
135309 
PedF 
A-PP 
Procházková, Lenka 

CLIL jako výzva pro studující učitelství
4309 
PedF 
A-PP 
Růžičková, Lucie 

Užití podnětných úloh ve výuce matematiky na 2. stupni základní školy a na střední škole
100309 
PřF 
B-BIO 
Kutalová, Kateřina 

Perzistence funkčních dorsoabdominálních pachových žláz u imag modelových kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea)
46909 
FF 
A-HN 
Růčková, Markéta 

Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století
100909 
FF 
A-SP 
Thöndlová, Gabriela 

Komparativní analýza agroturistiky v České republice a Spolkové republice Německo
118209 
1. LF 
Skarlandtová, Hana 

Sledování vlivu stresu na průběh katetrisačního výkonu a na měřené elekrofyziologické a vybrané hormonální ukazatele.
77109 
FTVS 
Van der Kamp, Kateřina 

Vliv monotónní mechanické zátěže na změnu ukazatelů dyskomfortu a charakteristik přenosové funkce axiálního systému operátorů.
35209 
FSV 
A-EK 
Pertold-Gebicka, Barbara 

Vysokoškoláci v “nevysokoškolských” zaměstnáních a nedokonalá substituce mezi absolventy vysokých a středních škol.
64509 
FF 
A-TFP 
Motl, Jiří 

Náboženství jako psychologický a sociální faktor u psychotických onemocnění
58509 
LF Pl 
Tůma, Jan 

Vliv gravidity a laktace na kognitivní funkce matky
92309 
FTVS 
A-PP 
Tichý, Pavel 

Reedukace vývojové poruchy motoriky
4409 
FF 
A-FGM 
Sloboda, Marián 

Vzdálenosti mezi slovanskými jazyky a jejich vzájemná srozumitelnost
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|