velikost textu

Projekty pro rok 2009 - Přijaté nové projekty 2009

 
Strana: / 18
> >|
Počet projektů: 270
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
103609 
MFF 
A-INF 
Poláková, Lucie 

Textové (mezivětné) vztahy a jejich zachycení v jazykovém korpusu
135509 
MFF 
B-FYZ 
Espinoza Herrera, Shirly Josefina 

Mechanismus účinku divalentních iontů na stabilizaci specifických strukturních útvarů nukleových kyselin
84509 
PedF 
A-PP 
Lukavská, Kateřina 

Analýza počítačových her typu MMORPG a osobnostních charakteristik hráčů
13209 
FSV 
A-EK 
Tsharakyan, Ashot 

Teoretická a empirická analýza vývoje trhu bydlení v USA
46209 
PřF 
B-GEO 
Tonarová, Petra 

Skolekodonti v silurských horninách pražské pánve
100909 
FF 
A-SP 
Thöndlová, Gabriela 

Komparativní analýza agroturistiky v České republice a Spolkové republice Německo
25409 
PřF 
Touška, Filip 

Mechanizmy aktivace a modulace TRP receptorů: vztah struktury a funkce
144109 
1. LF 
C-LEK 
Jiráková, Klára 

Encystace Giardia intestinalis
110709 
1. LF 
C-LEK 
Molinský, Jan 

Studium angiogeneze u lymfomu z buněk plášťové zóny
73809 
LF HK 
Routhu, Michaela 

Hemodynamické, klinické a biochemické sledování nemocných před a po transjugulárním intrahepatálním portosystémovém zkratu (TIPS), část IV
58509 
LF Pl 
Tůma, Jan 

Vliv gravidity a laktace na kognitivní funkce matky
132309 
LF HK 
Hiršová, Petra 

Studium potenciálního významu epigalokatechingalátu v prevenci a terapii jaterního poškození podmíněného intrahepatální a extrahepatální cholestázou
86409 
FSV 
A-SP 
Vohlídalová, Marta 

Příčiny rozvodů a rozpadů nesezdaných soužití v ČR
19309 
PřF 
B-CH 
Mrázek, Hynek 

Úloha proteinové glykosylace při skládání proteinů a proteinových komplexů
129609 
LF HK 
Benešová, Soňa 

Účinky seleničitanu sodného na proliferaci a buněčnou smrt buněk kolorektálního karcinomu s odlišným p53 genotypem
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|