velikost textu

Projekty pro rok 2008 - Přijaté pokračující projekty založené roku 2007

 
Strana: / 18
> >|
Počet projektů: 260
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
69807 
PřF 
B-CH 
Svobodová, Eva 

Analýza přírodních a syntetických pigmentů pro restaurátorské účely
70907 
FF 
A-TFP 
Pargačová, Lucie 

Salomon Maimon mezi Kantem a ranou romantikou. Židovská estetika na prahu moderny
71807 
MFF 
B-FYZ 
Tarana, Michal 

Aplikácia teórie R-matice a nelokálnych modelov rezonancie v zrážkach elektrónov s molekulami
72207 
MFF 
B-FYZ 
Spousta, Martin 

Studium jetů ve srážkách těžkých iontů, příprava pro experiment ATLAS urychlovače LHC
72407 
MFF 
B-MAT 
Kraus, Michal 

Choquetova teorie a aplikace v moderní analýze
72507 
MFF 
A-INF 
Beneš, Miroslav 

Popis morfologie zrn pro klasifikaci materiálů
73507 
FF 
A-FGM 
Bedřich, Martin 

Vizualizace jako klíč k barokní poetice
74007 
PřF 
B-GEO 
Najser, Jan 

Modelování mechanického chování jílů s dvojí pórovitostí
74807 
PřF 
B-GEO 
Šlechta, Stanislav 

Magnetomineralogie jeskynních sedimentů: využití pro paleoenvironmentální rekonstrukce
75307 
2. LF 
Minárik, Ivo 

Studium interakce dendritických buněk a lymfocytů pacientů se solidními nádory reprodukčního a vylučovacího traktu
76707 
PřF 
B-BIO 
Rada, Petr 

Mechanismus translokace proteinů do mitosomů Giardia intestinalis a hydrogenosomů Trichomonas vaginalis
76807 
FaF 
B-CH 
Vavříková, Eva 

Modelování a syntéza proléčiv antituberkuloticky aktivních sloučenin
77407 
FF 
A-FGM 
Uličná, Lenka 

Mezi izolací a integrací. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu
78007 
2. LF 
Chovanec, Milan 

Interakce NO a volných kyslíkových radikálů v rozvoji hypoxické plicní hypertenze.
79607 
FaF 
B-CH 
Novotný, Michal 

Deriváty transkarbamu 12 jako akceleranty transdermální permeace: studie mechanismu účinku.
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|