velikost textu

Projekty pro rok 2008 - Přijaté nové projekty 2008

 
Strana: / 14
> >|
Počet projektů: 208
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
94208 
PedF 
A-PP 
Janská, Lenka 

Teorie a praxe nových typů obrazů ve výtvarné výchově na ZŠ a SŠ: fotografický, filmový a dramatický obraz.
95708 
LF HK 
Holeček, Tomáš 

MIO versus ORIF intraartikulárních zlomenin patní kosti
124508 
FF 
A-TFP 
Přikryl, Petr 

Odo Marquard a Ritterova škola
32508 
FSV 
A-EK 
Švarcová, Natálie 

Ekonomické modely šíření v sítích s různou topologií
56808 
MFF 
B-MAT 
Hudecová, Šárka 

Speciální modely časových řad
105508 
FF 
A-FGM 
Vlková Hingarová, Vendula 

Menšiny a přistěhovalectví ve Skandinávii - sociolingvistická perspektiva
70608 
FF 
A-SP 
Polášek, Martin 

Welfare state jako referenční rámec vědeckého bádání a politické činnosti
74108 
2. LF 
Novotný, Tomáš 

Vliv stabilizace žírných buněk kromoglykátem na remodelaci stěny plicních cév při hypoxické plicní hypertenzi
121208 
FSV 
A-EK 
Šťastná, Lenka 

Výdaje obcí v České republice
99408 
PřF 
B-CH 
Vácha, Robert 

Simulace realistických biologických membrán pomocí molekulové dynamiky
119308 
FaF 
B-CH 
Spáčil, Zdeněk 

UPLC S HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ V ANALÝZE LÁTEK S ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITOU
31408 
PedF 
A-PP 
Šumníková, Pavlína 

Vyšetřování čichu u zrakově postižených dětí jako předpoklad jejich cílené reedukace
106108 
PřF 
B-BIO 
Šímová, Irena 

Vliv dostupnosti energie a heterogenity prostředí na druhovou rozmanitost rostlin a bezobratlých
35908 
1. LF 
Rohanová, Miroslava 

Dispoziční a metabolická studie para-methoxymethamfetaminu (PMMA) v potkaních vzorcích
28008 
FF 
A-HE 
Kavka, Tomáš 

Občanské umělecké spolky střední Evropy 19. století
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|