velikost textu

Projekty pro rok 2007 - Přijaté nové projekty 2007

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 323
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
19607 
FSV 
A-TFP 
Ryjáček, Jan 

Německá evropská politika - Spolkový sněm a jeho role v rámci EBOP
131107 
FF 
A-PP 
Bartáková, Vladislava 

Psychologie modlitby
146207 
MFF 
B-FYZ 
Vaverka, Jakub 

Simulace nabíjení kosmického prachu
149407 
PřF 
B-FYZ 
Brabec, Jiří 

Automatická syntéza programového kódu multireferenčních coupled cluster metod
117107 
ETF 
A-TFP 
Macek, Ondřej 

Praxis pietatis haereticorum. Vnitřní život českých kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před Tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví.
14207 
PřF 
B-GEO 
Altová, Viola 

Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor
126607 
FF 
A-TFP 
Veverková, Monika 

Produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635-1773)
137107 
PřF 
B-GEO 
Kocum, Jan 

Retence vody v pramenných oblastech řek jako nástroj integrované protipovodňové ochrany a řešení problému sucha
19707 
MFF 
B-FYZ 
Daněček, Petr 

Rozšíření anharmonických metod pro simulace Ramanovy optické aktivity modelových polypeptidů
85107 
FaF 
B-CH 
Smutek, Jiří 

Chemiluminiscenční stanovení vybraných léčiv metodou sekvenční injekční analýzy
2507 
FSV 
A-SP 
Tichý, Radek 

Identita a náboženské instituce v České republice
137607 
FTVS 
A-PP 
Jahodová, Gabriela 

Dyspraxie u prepubescentálních dětí: diagnostika a reedukace
134507 
FF 
A-HE 
Jirková, Pavla 

Testamentární praxe v Jihlavě v 16. - 17. století (testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii)
86307 
FF 
A-PP 
Šefránek, Martin 

Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě pro drogově závislé
133307 
MFF 
B-MAT 
Benešová, Nina 

Studium dynamických procesů v plášti Země v globálním a regionálním měřítku
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|