velikost textu

Studijní programy a obory Univerzity Karlovy

Na 17 fakultách Univerzity Karlovy je v současné době akreditováno 170 studijních programů s více něž 600 studijními obory v bakalářském a magisterském studiu. Pro uchazeče je pravidelně otevíráno téměř 60 bakalářských studijních programů s více než 190 studijními obory a 60 navazujících magisterských studijních programů s více než 220 studijními obory.

Výuka v pětiletém magisterském studiu, které nenavazuje na bakalářské, je postupně utlumována a uchazeči do něj již nejsou přijímáni. V tomto typu studia budou nadále realizovány pouze studijní programy Katolická teologie, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Farmacie, Právo a právní věda, Učitelství pro základní školy a Psychologie.

Od akademického roku 2006/2007 probíhá výuka podle nového celouniverzitního kreditního systému pro bakalářské a magisterské studium, který je formulován v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Tato pravidla, sloužící pro převod kreditů, jsou nástrojem usnadňujícím mobilitu studentů mezi partnerskými vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii.

V doktorském studiu je akreditováno přes 200 doktorských studijních programů s více než 160 studijními obory. Pro uchazeče je otevřeno 160 doktorských studijních programů a přes 140 studijních oborů.

Studijní programy a obory uvedené v této databázi nejsou vždy v plném rozsahu otevírány pro zájemce o studium v rámci přijímacího řízení. Nabízené studijní programy a obory v aktuálním akademickém roce naleznete na stránce přijímacího řízení.

Akreditační databáze je průběžně aktualizována, poslední úprava proběhla dne 21. 10. 2017 05:02:18.
Za aktualizaci databáze zodpovídá Kamila Klabalová, studijní odbor RUK.