velikost textu

Educational Psychology

Studijní obor

Kód studijního oboru 7701V003
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPedagogická psychologie
AngličtinaEducational Psychology
LatinaPsychologia paedagogica

Rady

Oborová rada Educational Psychology (D; 7701V003; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium Pedagogické psychologie připravuje studenta na vědeckou výzkumnou práci v oblasti pedagogické psychologie. Studijní obor Pedagogická psychologie není určen k tomu, aby nahradil pregraduální vzdělání v psychologii, pokud je požadováno profesními komorami pro výkon povolání nebo pro další specializované (zejména zdravotnické) vzdělávání. Program přidává kompetenci výzkumníka v oblasti edukace (pomocí psychologie a při znalosti kontextu ostatních věd o výchově) k již dosažené profesní přípravě.

Profil absolventa

Absolvent je vědeckým pracovníkem pro dvě oblasti uplatnění: 1. jako psycholog-vysokoškolský učitel a 2. jako psycholog-praktik v edukačním prostředí.
Jako psycholog-vysokoškolský učitel umí teoreticky zpracovat téma z oblasti edukace a provést na ně svůj empirický výzkum. Výsledky je schopen komunikovat svým vědeckým kolegům, včetně zahraničním. Umí své výsledky přednášet v celkovém kontextu pedagogické psychologie VŠ studentům. Dovede se ucházet o vědecké granty.
Jako psycholog-praktik (poradenský psycholog, školní psycholog, psycholog v zařízeních sociální péče či jinde v tematickém okruhu edukace) dovede pomocí výzkumu ad hoc teoretizovat svou praktickou psychologickou činnost a seznámit s výsledky management instituce a profesionální kolegy.

Charakteristika

The PhD studies in Educational Psychology are training the student in scientific research work in educational psychology, i.e. in psychology applied to educational topics. The Studies are not to compensate for the pre-gradual (Master degree) instruction in Psychology, if requested by Chambers or Associations of Psychologists as the condition for the psychology practice or for further studies (especially in medicine). It is adding to the previous instruction the competence for research in education (by means of psychology and by grasping the context of other sciences of education).

Profil absolventa

The graduate is trained for scientific work in two occupations: 1) as psychologist-university teacher and 2) as psychologist-practitioner (counselling psychologist, school psychologist, psychologist in other institutions with any educational concern).
As psychologist-university teacher he is able to elaborate theoretically a topic and to carry out an empiric research upon it; to discuss its results with his scientific peers on the international level; to lecture it in the context of the educational psychology as a whole to the students; to apply with his project for a scientific grant.
As psychologist-practitioner he is able to carry out a research ad hoc for his practice in the educational institution and to submit it to a discussion to the administration and to his professional colleagues.