velikost textu

Sonderpädagogik

Studijní obor

Kód studijního oboru 7506V002
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Němčina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSpeciální pedagogika
AngličtinaSpecial Education
LatinaPaedagogia specialis
NěmčinaSonderpädagogik

Rady

Oborový garant Sonderpädagogik (D; 7506V002; 3 roky; PedF; de; P,K; 1obor)Oborová rada Sonderpädagogik (D; 7506V002; 3 roky; PedF; de; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Speciální pedagogika je vybaven teoretickými znalostmi a badatelskými dovednostmi v oboru speciální pedagogiky. Je připraven pracovat v oblasti vědeckého výzkumu a podílet se na edukaci vysokoškolských studentů. Jeho profesní uplatnění je možné na vysokých školách a jim podobných institucích, ve vědecko-výzkumných ústavech a v řídících pozicích příslušných úřadů.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of the doctoral study program Special education is equipped with theoretical knowledge and research skills in the area of special education. The graduate is prepared to work in the area of scientific research and participate in the education of university students. His/her professional career is possible at universities and similar institutions, in scientific-research institutes and in leading positions of applicable authorities.