text size

Teoretická a evoluční biologie

Study programme without branches

Study programme code P1526
Study branch code 1501V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechTeoretická a evoluční biologie
EnglishTeoretical and evolutionary biology
LatinBiologia theoretica atque biologia evolutionis

Boards

of Teoretická a evoluční biologie (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; PřF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Teoretická a evoluční biologie (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; PřF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Science accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský program TEB poskytuje nadstavbové studium zejména magistrům biologie, matematiky, filosofie a příbuzných oborů, kteří se hodlají profesionálně věnovat vědecké práci v oblasti evoluční biologie při využívání experimentálních i teoretických metod případně v biologii teoretické. Cílem programu je rozvíjet základy biologických disciplin (evoluční biologie, evo-devo, developmental systems theories, matematické modelování v nejrůznějších oblastech biologie, morfogeneze), věnovat se studiím homologií, mimetickým studiím apod. Frekventanti studia budou vzděláváni, dle své specializace, v nejnovějších poznatcích svých oborů a vedeni k samostatné vědecké práci. Hlavní součástí studia však je doktorský projekt, jehož tematické vymezení, rozvrh a postup řešení jsou v hlavní míře vlastním úkolem uchazeče; úkolem je tedy rozvoj samostatnosti a tvůrčího potenciálu studenta, úlohou školitele je tyto kvality aktivně stimulovat. Absolvent studia by měl být rutinovaným odborníkem schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření, případně i v jiných organizacích, kde je příslušná kvalifikace vyžadována. Samozřejmou součástí studia je navázání pracovních kontaktů se zahraničními kolegy, zpravidla (nikoli však výlučně) prostřednictvím několikaměsíčního zahraničního pobytu na zahraničním pracovišti.

Learning outcomes

Specialista pro vysoce kvalifikovanou vědecko-výzkumnou práci v oblasti studia zákonitostí vzniku a vývoje života, případně ke studiu libovolných biologických jevů pomocí metodického aparátu teoretické biologie. Absolventi získají velmi širokou teoretickou i metodickou průpravu orientovanou na obecné aspekty teorie a epistemologie tzv. věd o životě (Biosciences). Široká komplexní teoretická i metodická biologická erudice, doplněná „nadstavbou“ diferencovaného odborného specializačního zaměření, dává absolventům možnost uplatnění především ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak teoretického, metodologicko-historického, tak i aplikovaného biologického výzkumu.

Study profile

Learning outcomes

A specialist in area of life's origins and evolution. The student will receive a broad theoretical and methodical training oriented towards epistemology and theory in Biosciences. This erudition is supplemented by student's special training in some particular area(s) of biology - therby qualifying her/him for the work in a broad spectrom of research, e.g. theoretical biology, mathematical biology and modelling, history of science, and last but not least, standard experimental biology.

Study profile

Learning outcomes

Experte für hochqualifizierte wissenschaftliche Forschung über die Gesetzmäßigkeiten des Entstehens und der Entwicklung von Leben. Den Absolventen wird umfassendes theoretisches und methodisches Wissen in Bezug auf die Aspekte der Theorie und Epistemologie der Lebenswissenschaften (Biosciences) vermittelt, wobei durch differenzierte fachliche Spezialisierung die Qualifikation sowohl in theoretischen und methodologisch-historischen, als auch in angewandten biologischen Forschungsbereichen ermöglicht wird.