velikost textu

Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1310
Kód studijního oboru 1302V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
AngličtinaCartography, Geoinformatics and Remote Sensing
LatinaChartographia, studia geoinformatica, ratio Terram per satellites fabricatos investigandi

Rady

Garant studijního programu Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (D; 1302V000; 3 roky; PřF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (D; 1302V000; 3 roky; PřF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorandské studium umožní studentům provádět odborný výzkum oblasti kartografie, dálkového průzkumu a geoinformačních systémů (GIS). Absolventi jsou vybaveni ucelenou znalostí a praktickými schopnostmi potřebnými k tvorbě nových řešení. Získávají odbornost provádět výzkum v pořizování geografických dat včetně dálkového průzkumu, vývoji softwarových nástrojů a metod jako je navrhování databází pro archivaci a manipulaci s daty, modelování procesů v prostředí GIS a tvorba webových aplikací pro distribuci dat a mapových produktů. Jinou možností je získání vědecké schopnosti v aplikaci vhodných zpracovatelských postupů jako jsou neuronové sítě, učící algoritmy, objektová klasifikace a ohodnotit jejich nasazení pro určitou aplikaci.

Charakteristika

Profil absolventa

This Ph.D. study program prepares students for professional research in the specific areas of cartography, remote sensing and geoinformation systems (GIS). After finishing this program, a graduate is equipped with a synthesis of academic knowledge and practical skills, enabling him/her to develop creative solutions in a particular field. He/she has proficiency in the effective collection of geographical data including remote sensing, developing software tools and methods such as database design for data storage, retrieval and management and spatial data modeling using GIS, as well as web authoring and programming for the dissemination of data and maps. Depending on the focus of the thesis, the student may also have the ability to use different data processing methods such as neural networks, genetic algorithms or object classifications.