velikost textu

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R182
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaChemie se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaChemistry Oriented at Education
LatinaChemia institutioni applicata

Rady

Oborový garant Chemie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R182; 3 roky; PřF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Bakalářský studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) je součástí dvoustupňové přípravy učitelů pro střední školy a je vždy studován v kombinaci s dalším aprobačním předmětem. Absolvent získá vědomosti a praktické dovednosti z chemických oborů (obecné, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie, biochemie a toxikologie) a přehled o chemických vzdělávacích systémech. Získá základní vědomosti a dovednosti z pedagogicko-psychologických věd. Součástí studia je i náslechová pedagogická praxe.
Absolvování bakalářského studia je nezbytným stupněm pro pokračování v magisterském studiu a získání kvalifikace (Mgr.) středoškolského učitele chemie.

Profil absolventa

Absolvent získá odborné znalosti a dovednosti z jednotlivých chemických disciplín, jmenovitě obecné chemie, fyzikální chemie, anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, toxikologie a biochemie a základní znalosti z pedagogiky a psychologie. Získá též přehled o chemickém vzdělávání v ČR ve všech jeho úrovních. Bakalářské studium je zaměřeno především na přípravu ke studiu navazujících magisterských programů ve studijních oborech učitelství chemie pro SŠ v kombinaci s druhým předmětem. Absolventi jsou taktéž vybaveni k dalšímu studiu odborného směru v obou aprobačních předmětech vystudované kombinace. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, se mohou uplatnit v mimoškolních zařízeních (domy dětí a mládeže, volnočasové instituce), v chemických laboratořích, ve vzdělávacím systému jako lektoři či asistenti pedagoga a v nakladatelstvích a médiích jako odborní redaktoři.

Charakteristika

The bachelor study Chemistry oriented at education (two subjects study) is the first part of two-level teacher education for high schools. This study branch is studied always in combination with the second subject. The graduates acquire knowledge and practical skills in all aspects of chemistry, namely general chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, toxicology and biochemistry, including chemistry educational systems and basic knowledge and practical skills in pedagogy and psychology. The integral part of the study is the chemistry teaching practice. Subsequent master study is needed to obtain full qualification (M.Sc.) required for teaching chemistry at high schools.

Profil absolventa

The graduates acquire knowledge and practical skills in all aspects of chemistry, namely general chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, toxicology and biochemistry, including chemistry educational systems and basic knowledge and practical skills in pedagogy and psychology. The bachelor study is primarily focused on preparation for the follow-up master study in the study branch Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools (two subjects study). Students can also move to the chemistry master programmes of non pedagogical specialisation. The bachelor grade enables work in various extra-curricular educational institutions, editorial houses and chemistry laboratories.