velikost textu

Regional and Political Geography

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1308
Kód studijního oboru 1301V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaRegionální a politická geografie
AngličtinaRegional and Political Geography
LatinaGeographia politica ac regionalis

Rady

Garant studijního programu Regional and Political Geography (D; 1301V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Regional and Political Geography (D; 1301V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je připraven jak k samostatné tak i týmové tvůrčí vědecké práci. Má široký rozhled v obecných otázkách regionální a politické geografie i v předmětu své specializace (znalost teorií a konceptů, aplikace metodologických přístupů). Dovede komplexně hodnotit vývoj a vzájemné interakce společenských a přírodních složek geografického prostředí a řešit problémy na lokální, regionální, národní i globální úrovni (např. analyzovat regionální socioekonomické, sociokulturní, politické systémy, systém osídlení, fungování a reformy veřejné správy, vývoj evropské integrace, globalizace, mezinárodních vztahů, cestovního ruchu). Uplatňuje se v akademické, výzkumné i decizní sféře (městské, regionální, národní úřady, instituce EU apod.).

Charakteristika

Profil absolventa

This graduate is well-prepared for creative scientific work in a team or as an individual. He/she has a broad understanding of regional and political geography in general, and of his/her specialisation (knowledge of theories and concepts, methodological approaches including GIS). The graduate is capable of comprehensively analysing and evaluating changing interactions between social and natural components of the geographical environment, and solving problems at local, regional, national and global levels (e.g. analysis of regional socio-economic, socio-cultural and political systems, settlement systems, public administration operations, European integration, globalization, international relations or tourism). He/she is active in academic research and policy-making (municipal, regional or national administration, EU institutions, etc.).