velikost textu

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1519
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
AngličtinaMolecular and Cell Biology, Genetics and Virology
LatinaBiologia cellularis atque molecularis, disciplina genetica, virologia

Rady

Garant studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
3. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav molekulární genetiky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia má hluboké teoretické a praktické znalosti molekulární
a buněčné biologie, genetiky a virologie. Je vysoce kvalifikovaným pracovníkem zvláště v tom oboru, který se bezprostředně váže k předmětu doktorské disertace. Je sběhlý v moderních molekulárních, buněčných, biochemických a biostatistických metodách, technikách a experimentálních přístupech. Dosažené široké vzdělání umožní absolventům zasvěceně pracovat v různých oblastech biologie, mikrobiologie, biomedicíny a bioinformatiky a uplatnit se na libovolných univerzitách, akademických a průmyslových pracovištích, zaměřených na základní a/ nebo aplikovaný výzkum a vývoj.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Ph.D. program has sound theoretical and practical knowledge in molecular and cellular biology, genetics and virology. He/she is highly qualified in these fields, especially in that which was the subject of his/her dissertation. He/she is experienced in modern molecular, cellular, biochemical and biostatistical methods, including techniques and experimental approaches.The level of education obtained allows graduates to work skilfully in different fields of biology, microbiology, biomedicine and bioinformatics, and to contribute at any University, academic or industrial institution specializing in basic and/or applied research and development.The level of education obtained allows graduates to work skilfully in different fields of biology, microbiology, biomedicine and bioinformatics, and to contribute at any University, academic or industrial institution specializing in basic and/or applied research and development.