velikost textu

Demografie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1303
Kód studijního oboru 1303V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDemografie
AngličtinaDemography
LatinaDemographia

Rady

Garant studijního programu Demografie (D; 1303V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Demografie (D; 1303V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je specialistou v oblasti populačních studií. Řeší demografickou problematiku v kontextu společenského, ekonomického a medicínského vývoje. Zpracovává různé typy populačních prognóz včetně odhadů nároků na budoucí infrastrukturu. Analyzuje populační klima a navrhuje koncepce societálních politik. Uplatní se jako expert ve státní správě zejména na úrovni ministerstev, ve státní statistické službě (demografická a zdravotnická statistika), ve výzkumu, v decizní i podnikové sféře, v marketingových a jiných agenturách. Je kvalifikován pro odbornou práci na všech stupních regionálních institucí. Jeho uplatnění je zejména důležité při koncipování programů pro dlouhodobější časové horizonty.

Charakteristika

Profil absolventa

A Ph.D. graduate in Demography is an expert in many areas of population studies. He/she provides all types of demographic research and analysis in the context of social, economic or health issues. He/she is skilled in making all types of population forecasts, including estimates for future infrastructure demands. The graduate analyzes the population climate and devises strategies for social policies, as well as contributes expertise to various departments of the public administration. Other roles include proficiency in public statistic services (demographic and health statistics), research and decision-making, as well as in business, marketing, and other industries. The graduate is competent as a professional at any regional administration level. His/her abilities are especially beneficial when implementing long-term initiatives.