velikost textu

Analytická chemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1403
Kód studijního oboru 1403V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnalytická chemie
AngličtinaAnalytical Chemistry
LatinaChemia analytica

Rady

Garant studijního programu Analytická chemie (D; 1403V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Analytická chemie (D; 1403V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Mikrobiologický ústav akreditován Detail
Ústav analytické chemie akreditován Detail
Ústav anorganické chemie akreditován Detail
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akreditován Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolventi doktorského studia analytické chemie získávají pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, chemometrie i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validace metod a akreditace analytických laboratoří. Nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení analytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, průmyslové a zemědělské výrobě i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických a toxikologických laboratořích.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Ph.D. study program in analytical chemistry has gained advanced theoretical and practical knowledge and experience in a wide field of chemical and instrumental methods of analysis, chemometry, approaches to the attainment of a high quality of analytical results, procedures of method validation and accreditation of analytical laboratories. They can utilize this background in a great variety of jobs dealing with the development, optimization and verification of new analytical procedures, organization and supervision of analytical practices necessary for scientific research, for industry and agriculture, environmental protection, medicine, etc., in research institutions in industry and in various regulatory laboratories. They also can teach analytical chemistry in schools and specialized courses.