text size

Biochemie

Study programme without branches

Study programme code P1406
Study branch code 1406V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Science accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního programu Biochemie má široké teoretické i praktické znalosti z biochemie a molekulární biologie. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v různých oblastech biochemie a molekulární biologie. Je připraven ve svém oboru produkovat a prezentovat vědecké výsledky na mezinárodní úrovni. Jeho vzdělání je natolik široké, že je schopen se snadno adaptovat na výzkumné směry na různých biochemických, molekulárně biologických i jiných pracovištích s chemicko-biologickou tématikou. Může se uplatnit i při teoretické a praktické výuce biochemie na vysokých školách, případně jako vedoucí pracovník klinicko-biochemických zařízeních i v odborné práci ve farmaceutických firmách.

Study profile

Learning outcomes

A graduate of the Ph.D. doctoral program in Biochemistry is expected to have broad theoretical and practical knowledge in biochemistry and molecular biology. In their particular field, he/she is able to produce and present scientific results at the international level. His/her education and knowledge is broad enough to be able to adapt to work in all research directions at various institutions dealing with studies not only in biochemistry and molecular biology, but also with broader subjects at the chemistry:biology interface. He/she is able to participate in theoretical and practical training courses at Universities, but is also able to lead research groups and clinical chemistry laboratories in medical establishments, as well as participate in specialized research in the pharmaceutical industry.