velikost textu

Organická chemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1402
Kód studijního oboru 1402V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaOrganická chemie
AngličtinaOrganic Chemistry
LatinaChemia organica

Rady

Garant studijního programu Organická chemie (D; 1402V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Organická chemie (D; 1402V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Mikrobiologický ústav akreditován Detail
Ústav chemických procesů akreditován Detail
Ústav experimentální botaniky akreditován Detail
Ústav jaderné fyziky akreditován Detail
Ústav makromolekulární chemie akreditován Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Úspěšný absolvent studia organické chemie zvládnul základy organické syntézy, stereochemie a moderních spektrálních metod strukturní analýzy (infračervená spektroskopie, hmotnostní spektrometrie a spektroskopie NMR). Je schopen samostatně navrhnout způsob přípravy organických látek, konzultovat svůj návrh s dostupnou literaturou včetně on-line referenčních zdrojů (Beilstein Crossfire, Chemical Abstracts, Web of Science) a jednoduché syntézy i samostatně provádět v laboratoři. Rovněž je obeznámen se základy instrumentálních separačních metod, jako jsou kolonová chromatografie, TLC a HPLC. V neposlední řadě se seznámil se soudobými trendy v kvantově-chemických výpočetních metodách a zná limity jejich použití.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Ph.D. program in Organic chemistry has acquired knowledge in organic synthesis, stereochemistry and the modern methods of structural analysis of organic molecules (infrared spectroscopy, mass spectrometry, NMR spectroscopy). He/she is able to design the synthesis of an organic derivative, consult with the relevant literature (including on-line reference databases such as Beilstein Crossfire, Chemical Abstracts and Web of Science) and to perform the actual laboratory synthesis. The student is also able to use modern separation techniques – column chromatography, TLC and HPLC. In addition, he/she has acquired knowledge in the usage of the modern computational methods of quantum chemistry.