velikost textu

Applied Ethics

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V025
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAplikovaná etika
AngličtinaApplied Ethics
LatinaEthica usui applicata

Rady

Oborový garant Applied Ethics (D; 6101V025; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)Oborová rada Applied Ethics (D; 6101V025; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Aplikovaná etika má odborné teoretické i praktické znalosti z oblasti filosofie, antropologie a etiky, zná metody a principy vědecké práce a je dobře vybaven pro řešení etických problémů na vědeckých, odborných, ale i jiných pracovištích. Absolvent je schopen podílet se na tvorbě, aplikaci a výkladu etických kodexů. Je dobře připraven pro výuku aplikované etiky a členství v etických komisích.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates of the doctoral study program Applied Ethics have knowledge specialized in the fields of philosophy, anthropology and ethics, both theoretical and practical. They are qualified in methods and principles of scientific research and have an extensive educational background for dealing with and solving ethical problems at research institutions and other professional positions. Graduates are experienced in forming, applying and interpreting ethical codes. Graduates are well-prepared to teach Applied Ethics and participate in a range of ethical committees.