velikost textu

Politologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6701V008
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPolitologie
AngličtinaPolitical Science
LatinaScientia politica

Rady

Oborový garant Politologie (D; 6701V008; 4 roky; FSV; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Politologie (D; 6701V008; 4 roky; FSV; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku Evropské unie v mezinárodním kontextu.

Profil absolventa

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku Evropské unie v mezinárodním kontextu.

Charakteristika

The aim of our program is to train highly qualified experts who are able to pursue basic and applied research in academic institutions and universities. They will likewise be ready to work in the Czech public sector (especially in government agencies) and to represent Czech interests in the international arena, particularly at the EU level. Embracing a wide array of methodologies and subjects in its sweeping compass, our doctoral program in Political Science provides our graduates with comprehensive professional skills both in theory and practice. These skills tend to focus on the analysis of democratic political systems and the dynamics underlying the evolution of contemporary societies, with priority being accorded to the European Union viewed in the international context.

Profil absolventa

The aim of our program is to train highly qualified experts who are able to pursue basic and applied research in academic institutions and universities. They will likewise be ready to work in the Czech public sector (especially in government agencies) and to represent Czech interests in the international arena, particularly at the EU level. Embracing a wide array of methodologies and subjects in its sweeping compass, our doctoral program in Political Science provides our graduates with comprehensive professional skills both in theory and practice. These skills tend to focus on the analysis of democratic political systems and the dynamics underlying the evolution of contemporary societies, with priority being accorded to the European Union viewed in the international context.