velikost textu

Moderní dějiny

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V038
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaModerní dějiny
AngličtinaModern History
LatinaHistoria temporis recentis

Rady

Oborová rada Moderní dějiny (D; 7105V038; 3 roky; FSV; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studia je vychovat teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. V souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na pracovišti se výběr témat dizertačních prací soustředí na moderní dějiny střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí a vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům. Ve výzkumu uvedené problematiky patří Institut mezinárodních studií FSV UK ke špičkovým pracovištím v ČR. Dokladem je i partnerská spolupráce s řadou obdobně zaměřených ústavů v celé Evropě při realizaci jak badatelské činnosti, tak i pregraduálních studijních programů.

Profil absolventa

Cílem studia je vychovat teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. V souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na pracovišti se výběr témat dizertačních prací soustředí na moderní dějiny střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí a vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům. Ve výzkumu uvedené problematiky patří Institut mezinárodních studií FSV UK ke špičkovým pracovištím v ČR. Dokladem je i partnerská spolupráce s řadou obdobně zaměřených ústavů v celé Evropě při realizaci jak badatelské činnosti, tak i pregraduálních studijních programů.

Charakteristika

This program aims to produce scholars of modern history equipped with first-rate skills in theory, methodology and languages. In harmony with the undergraduate curricula offered by the faculty, the dissertation topics chosen by our students tend to focus on the modern history of Central, Eastern and Western Europe, North America and Czechoslovakia, tracing the evolving relationship between the Czech lands and the other regions.

Profil absolventa

This program aims to produce scholars of modern history equipped with first-rate skills in theory, methodology and languages. In harmony with the undergraduate curricula offered by the faculty, the dissertation topics chosen by our students tend to focus on the modern history of Central, Eastern and Western Europe, North America and Czechoslovakia, tracing the evolving relationship between the Czech lands and the other regions. The Institute of International Studies at FSV UK (The Faculty of Social Sciences of the Charles University) is one of the leaders in this field of research in the Czech Republic. Testifying to this is our collaboration, in the areas of research and undergraduate studies, with many similar institutes all over Europe.