velikost textu

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Studijní program

Kód studijního programu P8109
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaObecná teorie a dějiny umění a kultury
AngličtinaTheory and History of Arts and Culture
LatinaTheoria atque historia artium, cultus humanitatisque generalis

Rady

Garant studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (D; P8109; 3 roky; FF; cs; P,K)Rada garantů Obecná teorie a dějiny umění a kultury (D; P8109; 3 roky; FF; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav dějin umění akreditován na dostudování Detail

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
8101V001 Dějiny výtvarného umění 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
8104V003 Filmová věda 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
8102V003 Hudební věda 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový