velikost textu

Dějiny české literatury a teorie literatury

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V203
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny české literatury a teorie literatury
AngličtinaHistory of Czech Literature and Literary Theory
LatinaLitterarum Bohemicarum historia atque litterarum studia
NěmčinaGeschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie

Rady

Oborový garant Dějiny české literatury a teorie literatury (D; 7310V203; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Dějiny české literatury a teorie literatury (D; 7310V203; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent se bezpečně orientuje v problematice dějin české literatury i teorie literatury s důrazem na svoji specializaci. Je schopen samostatné i týmové vědecké práce v oboru a je schopen prezentovat výsledky své práce na odborných fórech i širší veřejnosti. Předpoklady pro badatelskou činnost mu dává praktická zkušenost s literárněvědnými postupy (heuristika, interpretace, metodologie), široký rozhled v problematice oboru spojený s reflexí jeho historické i současné proměny, a především schopnost klást prostřednictvím literatury a kultury otázky, které zvýrazňují význam humanitního zázemí pro současnou společnost.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate has a sound knowledge of Czech Literature and Literary Theory, especially in the area of his/her specialisation. He/she is able to conduct independent, and participate in team scientific research in the field and is able to present the results of the research at specialised conferences and also to the public. The predisposition for research work is the result of training in the methods applied by literary science (heuristics, interpretation, methodology), of the broad view of issues dealt with by the subject and of the reflection on its historical and current transformations and, especially, of the ability to use literature and culture to pose questions that point out the importance of a humanities background in contemporary society.