velikost textu

České dějiny

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V012
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaČeské dějiny
AngličtinaCzech History
LatinaHistoria Bohemica

Rady

Oborový garant České dějiny (D; 7105V012; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada České dějiny (D; 7105V012; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Historický ústav akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorandského studia představuje kriticky myslící osobnost se znalostí českých dějin v širším evropském i světovém kontextu a geografických souvislostech. Je od něj očekávána znalost moderních metod historické práce, systematické zpracovaní vybrané problematiky, způsobilost analyzovat texty i mediální sdělení obecně, znalost moderních jazyků a širší kulturní povědomí. Výsledky historické práce je schopen zprostředkovat odborné i neodborné veřejnosti. Absolvent studia nalezne uplatnění nejen ve vědecko-výzkumné a akademické sféře, ale i jako pracovník v médiích, státní správě, muzeích s kulturním a historickým zaměřením či neziskovém sektoru.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate has a deep knowledge of Czech History within a broader European, global and geographical context and is capable of critical reflection. He/she is expected to be acquainted with modern methods of historical research, systemic processing of material related to selected issues, analysis of texts and media communications generally and of modern languages, and to have good cultural background knowledge. The graduate is able to present the results of historical work to both the professional and lay public. The programme provides specialised training leading to professions in research and the academic sphere, and also in the media, public administration, cultural and historical museums or in the non-for-profit sector.