velikost textu

Sociologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6703V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSociologie
AngličtinaSociology
LatinaSociologia

Rady

Oborová rada Sociologie (D; 6703V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Studium zajišťuje rozvoj sociologického myšlení především jakožto vědního oboru, orientovaného na základní výzkum v hlavních oblastech sociologie i na vysoce kvalifikované aplikace. Studenti musejí prokázat znalosti soudobé teorie i metodologie a schopnost přinášet samostatně nové poznatky na úrovni mezinárodně uznávaných standardů. Hlavní směry profilace směřují jak k zaměření na vědeckou dráhu nebo na pedagogické působení na vysokých školách, tak do oblasti výzkumu ve smyslu vysoce kvalifikovaných aplikací, analytických či expertních činností (v agenturách pro poradenství, výzkum trhu či médií, v jednotlivých organizacích či korporacích). Absolvent může v praxi plnit úkoly vědecko-výzkumné, vzdělávací i organizačně-operativní.

Charakteristika

Profil absolventa

The programme supports the development of sociological thinking, especially as a scientific discipline focused on basic research in the main fields of social sciences as well as on highly qualified applications. The students must prove their knowledge of present-day theories and methodology and also their ability to contribute independently to the science with new knowledge that meets internationally recognised standards. The variants of the graduate profile lead to scientific careers or teaching at tertiary level, research in highly qualified applications, analytical or expert work (in consultancy agencies, market and media research, individual organisations or corporations). The graduate also receives training leading to employment in science and research, education, and organisation and management.