velikost textu

Obecná lingvistika

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V116
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaObecná lingvistika
AngličtinaGeneral Linguistics
LatinaLinguarum studia generalia

Rady

Oborový garant Obecná lingvistika (D; 7310V116; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Obecná lingvistika (D; 7310V116; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Obecná lingvistika je schopen detailně analyzovat variabilní a konstantní prvky ve struktuře a fungování jazyků, a to jak z hlediska synchronního, tak diachronního. Rozumí stavbě lingvistických teorií a vztahům mezi nimi a tomu, jak lze tyto teorie empiricky potvrzovat nebo vyvracet. Má přehled o pragmatických a společenských souvislostech jazykové komunikace, a to jak v její přirozené podobě, tak v podobách, kterých nabývá v rámci systémů umělé inteligence. Je připraven k působení na specializovaných vědeckých, výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovištích. Může se uplatnit ve všech oblastech společenského života, v nichž hraje významnou roli jazyk a jazyková komunikace.

Charakteristika

Profil absolventa

The General Linguistics Ph.D. graduate is able to analyse in detail the variable and constant elements of language structure and function, both synchronically and diachronically. He/she understands the structure of linguistic theories, the way in which they are related and also the empirical method of confirming or refuting them. He/she has an insight into the pragmatic and social context of language communication, both in its natural form, and in forms acquired within artificial intelligence systems. The graduate’s training has prepared him/her for employment at specialised scientific, research, development and tertiary education institutions. He/she can work in all spheres of public life where language and language communication plays an important role.